Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1112/23.4.2001 Παράταση χρόνου ισχύος παραγγελίας, για την αγορά νέων ή την αναβάθμιση φορολογικών ταμειακών μηχανών (φ.τ.μ.) με δυνατότητα διπλής αναγραφής τιμών

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1112/23.4.2001
Παράταση χρόνου ισχύος παραγγελίας, για την αγορά νέων ή την αναβάθμιση φορολογικών ταμειακών μηχανών (φ.τ.μ.) με δυνατότητα διπλής αναγραφής τιμών

ΠΟΛ.1112/23.4.2001 Παράταση χρόνου ισχύος παραγγελίας, για την αγορά νέων ή την αναβάθμιση φορολογικών ταμειακ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 23 Απριλίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1040817/157/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Β΄- Γ΄
Β. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΠΟΛ.: 1112

ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου ισχύος παραγγελίας, για την αγορά νέων ή την αναβάθμιση φορολογικών ταμειακών μηχανών (φ.τ.μ.), με δυνατότητα διπλής αναγραφής τιμών.

1040817/157/0015/

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.2842/2000 (ΦΕΚ 207/Α') "Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (Ε.Κ.) αριθ. 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του Ευρώ".

2. Τις διατάξεις του άρθρου 38, περ. δ' του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α').

3. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

4. Την υπ' αριθ. 303/5.5.2000 (ΦΕΚ 594/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης "περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης".

5. Την υπ' αριθ. Ζ1-412/30.10.2000 (ΦΕΚ 1392/Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών "Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διπλή αναγραφή των τιμών και άλλων χρηματικών ποσών και την εμφάνιση των συναλλαγών ή άλλων πράξεων σε ευρώ στα φορολογικά βιβλία και στοιχεία".

6. Την ανάγκη ομαλής λειτουργίας της αγοράς, με την εξισορρόπηση ζήτησης και προσφοράς φορολογικών ταμειακών μηχανών (φ.τ.μ.) που να ανταποκρίνονται στην απαίτηση διπλής αναγραφής τιμών.

7. Οτι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Μεταθέτουμε την ημερομηνία που ορίζεται στις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 8 της υπ' αριθ. Ζ1-412/30.10.2000 κοινής υπουργικής απόφασης, για όσους απαιτείται να προσαρμόσουν τις χρησιμοποιούμενες φ.τ.μ. ή συστήματα ή να αποκτήσουν νέους τύπους, ώστε να δύνανται να ανταποκριθούν στην απαίτηση διπλής αναγραφής του συνολικού ποσού συναλλαγής, από 30.4.2001 στις 30.6.2001.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.5.2001.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης