ΠΟΛ.1030/21.2.2003

Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του N.3037/2002 (Απαγόρευση Παιγνίων) .

21 Φεβ 2003

Taxheaven.gr
Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.:1016993/225/Τ.&Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΆ

ΠΟΛ 1030

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του N.3037/2002 (Απαγόρευση Παιγνίων).

Με το έγγραφο μας 1098530/1600/Τ.&Ε.Φ./ , δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν.3037/2002 (Απαγόρευση Παιγνίων).

Ειδικότερα, σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, προκειμένου να επιστραφεί στους δικαιούχους το ποσοστό του τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3037/2002 (τα 5/12 του τέλους που αφορά το έτος 2002), απαιτείται, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών, και η προσκόμιση, από τους δικαιούχους, πιστοποιητικού από αρμόδια Δικαστική Αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι σε βάρος του εκμεταλλευτή των παιγνιομηχανημάτων δεν υπάρχει καταδίκη ή δεν εκκρεμεί δίωξη για παράβαση της περί παιγνίων νομοθεσίας (περ. ε').

Όπως μας γνώρισε ή Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών με το έγγραφο 9424/18-2-2003, η χορήγηση του πιστοποιητικού αυτού είναι αδύνατη. Για το λόγο αυτό προτείνει την αντικατάσταση του με το Δελτίο Ποινικού Μητρώου.

Ενόψει των ανωτέρω, για τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων επιστροφής του ποσοστού του τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3037/2002 δεν θα απαιτείτε από τους δικαιούχους την προσκόμιση του πιστοποιητικού της περίπτωσης ε' του ανωτέρω εγγράφου μας, αλλά Δελτίο Ποινικού Μητρώου. Σε περίπτωση, βέβαια, που έχει προσκομισθεί ή θα προσκομισθεί το ανωτέρω πιστοποιητικό, δεν θα απαιτείτε Δελτίο Ποινικό Μητρώου.


 


Taxheaven.gr