Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1089/4.4.2001 Κωδικογράφηση και αποσυσχέτιση των Εντύπων Ε3 και Ε9 από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2001

Σχόλια:


Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1089/4.4.2001
Κωδικογράφηση και αποσυσχέτιση των Εντύπων Ε3 και Ε9 από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2001

ΠΟΛ.1089/4.4.2001 Κωδικογράφηση και αποσυσχέτιση των Εντύπων Ε3 και Ε9 από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 4 Απριλίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1036164/628/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Τηλέφωνο: 3375315, 3375314, 3375316

ΠΟΛ.: 1089

ΘΕΜΑ: Κωδικογράφηση και αποσυσχέτιση των εντύπων Ε3 και Ε9 από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικον. έτους 2001.

1036164/628/Α0012/ΠΟΛ.1089/4.4.2001

Αναφορικά με το θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:


1. Αρχικά πρέπει να ελέγχεται αν μεταφέρθηκαν σωστά τα δεδομένα από το Εντυπο Ε3 στο Εντυπο Ε1. Περαιτέρω, στον Κωδ. 004 της πρώτης σελίδας του Εντύπου Ε3 θα συμπληρώνεται ο αριθμός της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού ή νομικού προσώπου, κατά περίπτωση (Εντυπα Ε1 ή Ε5). Εάν στην υποβληθείσα δήλωση υπάρχουν Εντυπα Ε3 και των δύο συζύγων, τότε και στα δύο Ε3, δηλαδή του υπόχρεου και της συζύγου του, θα αναγράφεται ο ίδιος αριθμός δήλωσης, εφόσον ένα είναι το Ε1 και για τους δύο συζύγους, με την ένδειξη /1 ή /2 του συζύγου ή της συζύγου, αντίστοιχα. Στη συνέχεια παρακαλούμε να αποσυσχετίσετε το ένα αντίτυπο του εντύπου αυτού.

2. Για την κωδικογράφηση του Εντύπου Ε9 ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν με την υπ' αριθ. 1042676/716/Α0012/ΠΟΛ.1101/31.3.1998 διαταγή μας. Στο τετραγωνίδιο με την ένδειξη "Αριθμός δήλωσης" θα μεταφέρετε τον αριθμό δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και στη συνέχεια θα αποσυσχετίσετε το ένα αντίτυπο.


3. Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι, όπως αναφέρουμε και στην υπ' αριθ. 1019094/324/Α0012/ΠΟΛ.1047/21.2.2001 διαταγή μας, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την παραλαβή και κωδικογράφηση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2001, στη ΓΓΠΣ θα σταλούν μόνο τα έντυπα των δηλώσεων (Εντυπο Ε1) μαζί με το Εντυπο Ε14, το οποίο θα συρράπτεται με τη δήλωση. Ειδικά για τις ΔΟΥ που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα TAXIS, θα συρράπτεται και το Εντυπο Μ1. 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης