Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1077/27.3.2001 Προθεσμία υποβολής ανακλητικών δηλώσεων για διαχείριση που έληξε μέχρι 30.11.2000 - Φορολόγηση των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης που εκτελούν διεθνείς μεταφορές

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1077/27.3.2001
Προθεσμία υποβολής ανακλητικών δηλώσεων για διαχείριση που έληξε μέχρι 30.11.2000 - Φορολόγηση των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης που εκτελούν διεθνείς μεταφορές

ΠΟΛ.1077/27.3.2001 Προθεσμία υποβολής ανακλητικών δηλώσεων για διαχείριση που έληξε μέχρι 30.11.2000 - Φορολό

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 27 Μαρτίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1032900/583/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ Α΄
Τηλέφωνο: 3375317, 3375318

ΠΟΛ.: 1077

ΘΕΜΑ: Προθεσμία υποβολής ανακλητικών δηλώσεων για διαχείριση που έληξε μέχρι 30 Νοεμβρίου 2000. Φορολόγηση των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.
1032900/583/Α0012/ΠΟΛ.1077/27.3.2001

Σχετικά με τα πιο πάνω, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.2789/2000, ορίζεται ότι τα καθαρά εισοδήματα των επιχειρήσεων πώλησης ή παραγωγής ή προκειμένου για μικτές επιχειρήσεις του κλάδου πώλησης ή παραγωγής, που προκύπτουν από το λογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων τους, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, δεν μπορεί να είναι ανώτερα από τα καθαρά κέρδη που προσδιορίζονται εξωλογιστικά, προσαυξημένα κατά ποσοστό 50%.

Οι παραπάνω διατάξεις οι οποίες, σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου και νόμου, ίσχυαν μόνο για τη χρήση 1999, παρατάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 4 του Ν.2873/2000 μέχρι 31.12.2003.

2. Υστερα από τα παραπάνω, γίνεται δεκτό οι υπόχρεοι της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994, που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους μέσα στο έτος 2000, εφόσον ήδη έχουν υποβάλει την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε5) χωρίς να εφαρμόσουν τις παραπάνω διατάξεις, μπορούν να υποβάλουν συμπληρωματικές δηλώσεις μέχρι 15.5.2001, προσδιορίζοντας τα κέρδη τους σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

3. Τέλος επισημαίνεται ότι, με τις διατάξεις της παρ. 26 του άρθρου 5 του νέου Ν.2892/2001, οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περ. β' της παρ. 5 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, με τις οποίες προβλέπεται προσαύξηση των ποσών φορολόγησης των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης που εκτελούν διεθνείς μεταφορές κατά ποσοστό 25%, δεν εφαρμόζονται για τις χρήσεις 1999 και 2000.
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης