ΠΟΛ.1067/16.3.2001

Διορθώσεις σφαλμάτωνΣχόλια:


16 Μάρ 2001

Taxheaven.gr
Διορθώσεις σφαλμάτων

1029804/1068/Δ00ΤΥ/ΠΟΛ.1067/16.3.2001

Σας διαβιβάζουμε τις διορθώσεις των εκ παραδρομής σφαλμάτων, που αφορούν το ΦΕΚ 214/Β'/5.3.2001 και αναφέρονται στην υπ' αριθ. 1015544/770/Δ00ΤΥ/απόφαση και παρακαλούμε να ενημερώσετε τους Πίνακες Τιμών που σας έχουμε στείλει.

Διορθώσεις σφαλμάτων

Στην υπ' αριθ. 1015544/770/Δ00ΤΥ/απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 214/Β'/5.3.2001 και αφορά την αναπροσαρμογή τιμών και επέκταση του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζόμενων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας και έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 41 του Ν.1249/1982 και 14 του Ν.1473/1984 και καθορισμό των τιμών εκκίνησης και των συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε εντός σχεδίου περιοχές της Κοινότητας Ανθούσας Νομού Αττικής, οικισμού Πανοράματος του Δημοτικού Διαμερίσματος Βέροιας του Δήμου Βέροιας του Νομού Ημαθίας και του οικισμού Κριαρίτσι του Δημοτικού Διαμερίσματος Συκιάς του Δήμου Τορώνης του Νομού Χαλκιδικής, γίνονται οι εξής διορθώσεις σε σφάλματα εκ παραδρομής:1. Στην Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, στο Νομό ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Από το εσφαλμένο (σελ. 2710, ΦΕΚ 214/Β'/5.3.2001):

ΔΗΜΟΣ: ΑΒΔΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΒΔΕΛΛΑΣ


Στο ορθό:

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΑΒΔΕΛΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: -
2. Στην Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, στο Νομό ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Από το εσφαλμένο (σελ. 2711, ΦΕΚ 214/Β'/5.3.2001):

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΔΟΤΣΙΚΟΥ

Στο ορθό:

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: -3. Στην Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, στο Νομό ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Από το εσφαλμένο (σελ. 2712, ΦΕΚ 214/Β'/5.3.2001):

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ

Στο ορθό:

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: -4. Στην Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, στο Νομό ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Από το εσφαλμένο (σελ. 2713, ΦΕΚ 214/Β'/5.3.2001):

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ

Στο ορθό:

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: -5. Στην Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, στο Νομό ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Από το εσφαλμένο (σελ. 2714, ΦΕΚ 214/Β'/5.3.2001):

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΣΑΜΑΡΙΝΗΣ

Στο ορθό:

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: -6. Στην Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, στο Νομό ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Από το εσφαλμένο (σελ. 2715, ΦΕΚ 214/Β'/5.3.2001):

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΣΜΙΞΗΣ

Στο ορθό:

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: -7. Στην Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, στο Νομό ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Από το εσφαλμένο (σελ. 2716, ΦΕΚ 214/Β'/5.3.2001):

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ

Στο ορθό:

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: -8. Στην Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, στο Νομό ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Από το εσφαλμένο (σελ. 2717, ΦΕΚ 214/Β'/5.3.2001):

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ

Στο ορθό:

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: -9. Στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ, Δήμος ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Από το εσφαλμένο (σελ. 3350, ΦΕΚ 214/Β'/5.3.2001):

ΔΡΟΜΟΙ - ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ

Σ.Ε.


ΜΑΡΑΜΒΕΛΙΑ (από Κυπρίων Ηρώων μέχρι Ελ. Βενιζέλου)

1,3


Στο ορθό:

ΔΡΟΜΟΙ - ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ

Σ.Ε.


ΜΑΡΑΜΒΕΛΙΑ (από Κυπρίων Ηρώων μέχρι Ελ. Βενιζέλου)

1,2
10. Στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ, Δήμος ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, Οικισμός ΚΛΟ

Από το εσφαλμένο (σελ. 3557, ΦΕΚ 214/Β'/5.3.2001):

XXXVII

Στο ορθό:

XXXVI11. Στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ, Δήμος ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, Οικισμοί ΚΛΟ, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

Από το εσφαλμένο (σελ. 3558, ΦΕΚ 214/Β'/5.3.2001):

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Α.Ο.)
XXXII: 0,80

XXXVII: 0,30


Στο ορθό:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Α.Ο.)
XXXII: 0,80

XXXVI: 0,40
12. Στην Περιφέρεια ΚΡΗΤΗΣ, στο Νομό ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Δήμος Ηρακλείου, Δημοτικό Διαμέρισμα ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, οικισμός ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Από το εσφαλμένο (σελ. 4059, ΦΕΚ 214/Β'/5.3.2001):

5. ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΩΝ (Τ.Ζ.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δ Ζώνη:

Γραμμικές


ΑΒΕΡΩΦ

430.000 δρχ.
ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

430.000 δρχ.
ΒΙΚΕΛΑ (από Πλ. Κορνάρου μέχρι Μαρογιώργη)

430.000 δρχ.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

430.000 δρχ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

430.000 δρχ.


Στο ορθό:

5. ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΩΝ (Τ.Ζ.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δ Ζώνη:

Γραμμικές


ΑΒΕΡΩΦ

430.000 δρχ.
ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

430.000 δρχ.
ΒΙΚΕΛΑ (από Πλ. Κορνάρου μέχρι Μαρογιώργη)

430.000 δρχ.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

430.000 δρχ.Taxheaven.gr