Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: 30948/28.6.2013 Υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων (Ε9) Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Εκ Περιτροπής Εργασίας και (Ε10) Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-06-2013 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθ. πρωτ.: 30948/28.6.2013
Υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων (Ε9) Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Εκ Περιτροπής Εργασίας και (Ε10) Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Αθήνα 28.06.2013 
Αριθ. πρωτ: 30948

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ και ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγησιλάου 10
104 37 - ΑΘΗΝΑ
Fax: 210 5231215
Πληροφορίες: Μ. Παυλοπούλου, Γ. Εμμανουηλίδης
Τηλέφωνο: 210 5289117, 210 5289229

Θέμα: Υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων (Ε9) Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Εκ Περιτροπής Εργασίας και (Ε10) Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 της αριθ. 5072/6/25.2.2013 (ΦΕΚ 449/Β 725-2-2013) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων (Ε9) Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Εκ Περιτροπής Εργασίας και (Ε10) Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καθίσταται υποχρεωτική από τη Δευτέρα 1-7-2013. Από τη συγκεκριμένη ημερομηνία οι υπηρεσίες παύουν να δέχονται τα ανωτέρω έντυπα με προσέλευση στην υπηρεσία. Ωστόσο και για τα συγκεκριμένα έντυπα ισχύει η εξαίρεση των εργοδοτών που αδυνατούν να έχουν πρόσβαση στο ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εξ' αιτίας του ιδίου του ΠΣ.

Για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου (Ε9) Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Εκ Περιτροπής Εργασίας, ισχύει η καθορισμένη από το άρθρο 2 του Ν. 3846/2010 προθεσμία γνωστοποίησης των οχτώ (8) ημερών. Εφόσον παρέλθει η προθεσμία αυτή, η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου (Ε9) καθίσταται αδύνατη. Σε περίπτωση που επιχειρηθεί ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου (Ε9) για περισσότερους του ενός εργαζόμενους και η προθεσμία έχει παρέλθει έστω και για έναν από αυτούς, η ηλεκτρονική υποβολή καθίσταται επίσης αδύνατη.

Μόνο για τις ανωτέρω δύο περιπτώσεις (αντικειμενική αδυναμία πρόσβασης και εκπρόθεσμη υποβολή) η κατάθεση θα εξακολουθεί να πραγματοποιείται με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία.

Τέλος, προκειμένου να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση αναφορικά με το ζήτημα της μορφής των έγγραφων ατομικών συμβάσεων που θα υποβάλλονται σαρωμένες στην ηλεκτρονική φόρμα του εντύπου (Ε9), υποδεικνύεται όπως σε αυτές περιλαμβάνονται μόνο τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Ν. 3846/2010 όπως αντικατέστησε την παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 2639/1998 ήτοι: 
α) τα στοιχεία ταυτότητας των συμβαλλομένων, β) τον τόπο παροχής της εργασίας, την έδρα της επιχείρησης ή τη διεύθυνση του εργοδότη, γ) το χρόνο της απασχόλησης, τον τρόπο κατανομής και τις περιόδους εργασίας, δ) τον τρόπο αμοιβής και ε) τους τυχόν όρους τροποποίησης της σύμβασης, έτσι ώστε να αποφευχθεί η επιβάρυνση του διακομιστή με ιδιαίτερα μεγάλο όγκο δεδομένων.Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Μ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης