Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: 30/003/000/2804/ 11.8.2016 Κοινοποίηση του π.δ. 51/2016 περί οινολογικών εργαστηρίων

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-08-2016 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αριθ. πρωτ.: 30/003/000/2804/ 11.8.2016
Κοινοποίηση του π.δ. 51/2016 περί οινολογικών εργαστηρίων

Αθήνα 11/08/2016
Αριθ. πρωτ. 30/003/000/2804
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16 
Ταχ. Κώδικας 11521, Αθήνα
Πληροφορίες : Στ. Καραγιάννης
Τηλέφωνο : 2132117231
Fax : 210 6468272

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση του π.δ. 51/2016 περί οινολογικών εργαστηρίων»

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση, το Π.Δ. 51/2016 με θέμα: «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας οινολογικών εργαστηρίων, των υποχρεώσεων και των ελέγχων κατά τη λειτουργία αυτών» που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 82/Α'/09-05-2016.

Με το εν λόγω π.δ. επέρχονται οι αναγκαίες προσαρμογές, όσον αφορά τα της λειτουργίας των οινολογικών εργαστηρίων, ώστε να είναι σε συμφωνία με τις σχετικές διατάξεις του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α' 32), όπως ισχύει. Έτσι, σύμφωνα με το κοινοποιούμενο π.δ. δεν απαιτείται, πλέον, η χορήγηση διοικητικής άδειας, από τις κρατικές αρχές, προκειμένου να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν τα οινολογικά εργαστήρια, καθ' ότι τούτο συνιστά περιορισμό στην ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του οινολόγου, ενώ καταργούνται και διάφορες προϋποθέσεις και περιορισμοί, που ίσχυαν μέχρι σήμερα, για τη λειτουργία των οινολογικών εργαστηρίων.

Περαιτέρω, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του εν λόγω π.δ., από την έναρξη ισχύος αυτού (09/05/2016), καταργείται το β.δ. 641/1970 «περί ιδρύσεως και λειτουργίας οινολογικών εργαστηρίων» (Α' 217), με το οποίο είχε καθοριστεί, μεταξύ άλλων, η συναρμοδιότητα των Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. στη διαδικασία αδειοδότησης των οινολογικών εργαστηρίων.

Με την παρούσα εγκύκλιο, καταργείται η υπ' αριθ. 30/077/2797/17.10.2012 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με θέμα: «Λειτουργία οινολογικών εργαστηρίων».

Για κάθε περαιτέρω σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεσθε στην Υπηρεσία μας.Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΣΤ. ΣΑΜΙΟΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης