Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1077/27.7.2004 Οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων Σχεδίου Νόμου». (Με τις διατάξεις του κεφαλαίου Γ΄ του Σχεδίου Νόμου «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών και άλλες διατάξεις», παρέχεται η δυνατότητα υποβολής εκπροθέσμων δηλώσεων. Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν από την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή των Ελλήνων (15 Ιουλίου 2004). Με την παρούσα σας παρέχουμε τις απαραίτητες οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1077/27.7.2004
Οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων Σχεδίου Νόμου». (Με τις διατάξεις του κεφαλαίου Γ΄ του Σχεδίου Νόμου «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών και άλλες διατάξεις», παρέχεται η δυνατότητα υποβολής εκπροθέσμων δηλώσεων. Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν από την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή των Ελλήνων (15 Ιουλίου 2004). Με την παρούσα σας παρέχουμε τις απαραίτητες οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.)


ΠΟΛ.1077/27.7.2004 Οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων Σχεδίου Νόμου». (Με τις διατάξεις του κεφαλαίου Γ΄ του

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 27 Ιουλίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1062035/207/0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.

ΠΟΛ.: 1077

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων Σχεδίου Νόμου.

(Με τις διατάξεις του κεφαλαίου Γ΄ του Σχεδίου Νόμου «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών και άλλες διατάξεις», παρέχεται η δυνατότητα υποβολής εκπροθέσμων δηλώσεων. Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν από την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή των Ελλήνων (15 Ιουλίου 2004). Με την παρούσα σας παρέχουμε τις απαραίτητες οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.)

Α. ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις, χωρίς επιβολή πρόσθετου φόρου ή αυτοτελούς προστίμου, μπορούν να υποβληθούν για τις φορολογίες μεγάλης ακίνητης περιουσίας και ειδικού φόρου επί των ακινήτων.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του κεφαλαίου Γ΄ του υπό ψήφιση Σχεδίου Νόμου, παρέχεται δυνατότητα υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων στις περιπτώσεις που η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι 31-12-2003. Ως εκ τούτου δηλώσεις φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας μπορούν να υποβληθούν για τα έτη 1997-2003 και ειδικού φόρου για το 2003, δεδομένου ότι ο χρόνος γένεσης αυτών των φορολογιών είναι η 1η Ιανουαρίου κάθε έτους φορολογίας.

Σημειώνεται ότι οι διατάξεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή, σε περιπτώσεις για τις οποίες:

α) έχουν κοινοποιηθεί καταλογιστικές πράξεις, φύλλα ελέγχου και αποφάσεις επιβολής προστίμου μέχρι 15-7-2004.

β) σε περιπτώσεις δηλώσεων που έχουν υποβληθεί με επιφύλαξη.

Β. ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ΄

Σύμφωνα με τη β΄ περίπτωση του άρθρου 19, εξαιρούνται οι υποθέσεις φορολογίας ακίνητης περιουσίας (ν.1249/1982) από το δικαίωμα υποβολής εκπροθέσμων δηλώσεων χωρίς πρόσθετους φόρους και αυτοτελή πρόστιμα. Η φορολογία αυτή είναι ενεργή ως προς τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.

Γ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Σημειώνεται ότι, η περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων του κεφαλαίου Α΄ του υπόψη σχεδίου νόμου, δεν εφαρμόζεται στις υποθέσεις φορολογίας ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) και φορολογίας μεγάλης ακίνητης περιουσίας (ΦΜΑΠ) όπως αναφέρεται στην περίπτωση 6 του άρθρου 4 και ειδικού φόρου επί των ακινήτων, γιατί η πρώτη εφαρμογή της φορολογίας αυτής ήταν η 1η Ιανουαρίου του 2003.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης