Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣΔΟΕ .107244/23.07.04 Σύνταξη και αποστολή εκθέσεων ελέγχου χρήσεων 2002 και παλαιοτέρων.


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-07-2004 ]
Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

ΣΔΟΕ .107244/23.07.04
Σύνταξη και αποστολή εκθέσεων ελέγχου χρήσεων 2002 και παλαιοτέρων.


ΣΔΟΕ  Αρ.πρ. 107244 /23.07.04 Σύνταξη και αποστολή εκθέσεων ελέγχου χρήσεων 2002 και παλαιοτέρων.

ΣΧΕΤ.: Η 106775/12.7.2004 εγκύκλιός μας

Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιό μας δόθηκαν οδηγίες ως προς τη διαχείριση υποθέσεων με κατασχεμένα και παραληφθέντα βιβλία και στοιχεία με προτεραιότητα στις υποθέσεις της χρήσης 1998, που παραγράφονται στις 31.12.2004, οι οποίες πρέπει να περαιωθούν έως 15.10.2004.

Σε συνέχεια της ως άνω εγκυκλίου και ενόψει της κατάθεσης στις 15.7.2004 (ημερομηνία από την οποία ισχύουν οι σχετικές διατάξεις) και της συζήτησης στη Βουλή των Ελλήνων, του σχεδίου νόμου «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών », στις διατάξεις του οποίου (άρθρο 2 παράγραφοι 3 και 5) ορίζεται ότι, οι παραβάσεις του Κ.Β.Σ., για τις χρήσεις που εμπίπτουν στην ρύθμιση επαυξάνουν τη βάση υπολογισμού του φόρου και τον συντελεστή αυτού, επισημαίνουμε τα ακόλουθα :

1. Όπως είναι γνωστό, οι εκθέσεις ελέγχου τρεχουσών υποθέσεων πρέπει να ολοκληρώνονται μέσα στην προθεσμία των τριών (3) μηνών από τη διαπίστωση της παράβασης (έκδοση Υ.Σ.Ε.). Ως εκ τούτου, το μεγαλύτερο μέρος των εκθέσεων ελέγχου τρεχουσών υποθέσεων χρήσεων 2002 και παλαιοτέρων (σημειώνεται ότι με το σχέδιο νόμου περαιώνονται υποθέσεις που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν μέχρι και τις 31/12/2002) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και αποσταλεί στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Για τις υπόλοιπες που βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα, παρακαλούμε για την άμεση σύνταξη και αποστολή των σχετικών εκθέσεων ελέγχου στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων, μέχρι και τις 31/8/2004, με ταυτόχρονη ενημέρωση της υπηρεσίας μας, για τη μη ύπαρξη πλέον σχετικών εκκρεμοτήτων.

2. Για Υ.Σ.Ε., που θα εκδοθούν μετά από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης και θα αφορούν χρήσεις 2002 και παλαιότερες παρακαλούμε για την όσο το δυνατόν ταχύτερη διεκπεραίωση τους.

3. Περαιτέρω, στην παράγραφο 6 της εγκυκλίου μας 5404/10.11.1997, υπάρχει ρητή αναφορά για άμεση ενημέρωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του ελεγχόμενου σε κάθε περίπτωση κατάσχεσης ή παραλαβής ανεπισήμων βιβλίων και στοιχείων. Αν παρόλα αυτά υπάρχει κάποια σχετική υπόθεση χωρίς να έχει ενημερωθεί η αρμόδια Δ.Ο.Υ., παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωσή της, καθόσον, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του ως άνω αναφερόμενου σχεδίου νόμου, εξαιρούνται της ρύθμισης «οι ανέλεγκτες υποθέσεις για τις οποίες υπήρχαν κατασχεμένα ανεπίσημα βιβλία ή στοιχεία».

4. Ακόμη, με τις διατάξεις του άρθρου 23 του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 16 - 25 (περί συστήματος επιλογής ελέγχου υποθέσεων) του ν.3220/04 . Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμη η μη αναφορά πλέον, κατά την σύνταξη των εκθέσεων που αφορούν την χρήση 2004, των συγκεκριμένων διατάξεων. Επιπλέον διευκρινίζουμε ότι συνεχίζει να ισχύει ο πίνακας κωδικών παραβάσεων, που σας έχει αποσταλεί με την εγκύκλιό μας 101279/6.2.2004. Για ενδεχόμενες τροποποιήσεις του θα ενημερωθείτε με νεώτερο έγγραφό μας.


Ο Ειδικός Γραμματέας Σ.Δ.Ο.Ε. Ηλίας Αργυρός


 


 


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης