ΠΟΛ.1071/8.7.2004

Διαδικασία κατάταξης δανειστών.Σας κοινοποιούμε το 50347/28.06.2004 έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το οποίο αναφέρεται σε νομολογία των εξής τεσσάρων (4) θεμάτων διαδικασίας κατάταξης δανειστών: 1. Προϋποθέσεις καταβολής του πλειστηριάσματος επί ασκήσεως ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης. 2. Αναγγελίες επιδοθείσες κατά την διάρκεια του Αυγούστου είναι άκυρες. 3. Τρόπος επιδόσεως αναγγελίας απαιτήσεων του Δημοσίου. 4. Υποχρεωτική η αναγγελία του Δημοσίου και όταν τούτο επισπεύδει τον πλειστηριασμό για να ενημερωθείτε και ενεργείτε σύμφωνα με τα αναφερόμενα σ�αυτό.

8 Ιούλ 2004

Taxheaven.gr
Αθήνα, 8 Ιουλίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1055421/4249/Θ0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ.ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ.: 1071

ΘΕΜΑ: Διαδικασία κατάταξης δανειστών.

Σας κοινοποιούμε το 50347/28.06.2004 έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το οποίο αναφέρεται σε νομολογία των εξής τεσσάρων (4) θεμάτων διαδικασίας κατάταξης δανειστών:
1. Προϋποθέσεις καταβολής του πλειστηριάσματος επί ασκήσεως ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης.
2. Αναγγελίες επιδοθείσες κατά την διάρκεια του Αυγούστου είναι άκυρες.
3. Τρόπος επιδόσεως αναγγελίας απαιτήσεων του Δημοσίου.
4. Υποχρεωτική η αναγγελία του Δημοσίου και όταν τούτο επισπεύδει τον πλειστηριασμό για να ενημερωθείτε και ενεργείτε σύμφωνα με τα αναφερόμενα σ'αυτό.

Σας κοινοποιούμε το 50347/28.06.2004 έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το οποίο αναφέρεται σε νομολογία των εξής τεσσάρων (4) θεμάτων διαδικασίας κατάταξης δανειστών:

1. Προϋποθέσεις καταβολής του πλειστηριάσματος επί ασκήσεως ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης.

2. Αναγγελίες επιδοθείσες κατά την διάρκεια του Αυγούστου είναι άκυρες.

3. Τρόπος επιδόσεως αναγγελίας απαιτήσεων του Δημοσίου.

4. Υποχρεωτική η αναγγελία του Δημοσίου και όταν τούτο επισπεύδει τον πλειστηριασμό για να ενημερωθείτε και ενεργείτε σύμφωνα με τα αναφερόμενα σ'αυτό.

Σχετικά με το θέμα, σας υπενθυμίζουμε τα 1073533/4302/0016/12.08.99 και 1053653/3181/Α0016/ΠΟΛ.1382/18.12.2001  έγγραφά μας, τα οποία σας έχουν κοινοποιηθεί και αναφέρονται στις «Αναγγελίες απαιτήσεων του Δημοσίου» και στο «Χρόνο παύσεως των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής επί απαιτήσεων του Δημοσίου που εισπράττονται από πλειστηρίασμα, σε εκτέλεση πίνακα κατάταξης δανειστών. Εκτελεστότητα του πίνακα κατάταξης στην αναγκαστική και τη διοικητική εκτέλεση υπό το πρίσμα των διατάξεων του ν.δ.356/74 (Κ.Ε.Δ.Ε.), του Κ. Πολ. Δ., καθώς και του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν.2717/99)», αντίστοιχα.

 


Taxheaven.gr