ΠΟΛ.1289/1.12.2000

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του Ν.2084/1992 στους φορείς πρόνοιας και ασθένειαςΣχόλια:


1 Δεκ 2000

Taxheaven.gr


Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2000
Αρ. Πρωτ.: 1108073/946/0015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορίες: Μ. Παπαντώνη
Τηλέφωνο: 3638389

ΠΟΛ.: 1289


ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν.2084/92 στους φορείς πρόνοιας και
ασθένειας. 1108073/946/0015/


Σε συνέχεια προηγούμενων εγκυκλίων μας, με τις οποίες δόθηκαν πληροφορίες και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63, παρ. 1 του Ν.2084/1992 και ύστερα από το υπ' αριθ. Φ.222/1744/20.11.2000 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.2084/1992, οι αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟΥ) δεν θεωρούν φορολογικά βιβλία ή στοιχεία επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών, εάν η σχετική αίτηση των ενδιαφερόμενων δεν συνοδεύεται από βεβαίωση του οικείου φορέα κοινωνικής ασφάλισης περί καταβολής ή διακανονισμού των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών προς αυτούς. Οι διατάξεις του παραπάνω νόμου έχουν εφαρμογή μόνο στους φορείς κύριας ασφάλισης. Η ασφάλιση στον κλάδο υγείας είναι παράλληλη με αυτή του κλάδου σύνταξης και επομένως η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας είναι υποχρεωτική και για τα ταμεία υγείας. Η θέση αυτή εφαρμόζεται από την ισχύ του Ν.2084/1992.

2. Ενόψει της κατάργησης της ΔΟΥ Β' Ελευθερίων Επαγγελμάτων και της υπαγωγής των δικηγόρων στις κατά τόπους ΔΟΥ, σας υπενθυμίζουμε ότι οι δικηγόροι, κατά τη θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων, πρέπει απαραίτητα να προσκομίζουν βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας περί εξόφλησης ή διακανονισμού των ασφαλιστικών εισφορών από το Ταμείο Νομικών, καθώς και από το Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών.


Taxheaven.gr