Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1282/1.12.2000 Κοινοποίηση του Ν.2859/7.11.2000 περί Κωδικοποίησης του ΦΠΑ


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-12-2000 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1282/1.12.2000
Κοινοποίηση του Ν.2859/7.11.2000 περί Κωδικοποίησης του ΦΠΑ
Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2000
Αρ. Πρωτ.: 1108824/5143/742/0014


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορίες: Βασ. Δεδεμάδης
Τηλέφωνο: 3646227

ΠΟΛ.: 1282


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του Ν.2859/7.11.2000 περί Κωδικοποίησης του Φ.Π.Α.
1108824/5143/742/0014/ΠΟΛ.1282/1.12.2000

Κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας τις διατάξεις του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α'), με τον οποίο έγινε κύρωση του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.1642/1986, όπως ίσχυε) και συμπληρωματικά σημειώνουμε ότι:

α) Με τον κοινοποιούμενο νόμο κωδικοποιήθηκαν όλες οι ισχύουσες διατάξεις περί ΦΠΑ σ' ένα ενιαίο κείμενο, χωρίς να επέλθει καμία εννοιολογική μεταβολή στις διατάξεις.
β) Εχει γίνει νέα αρίθμηση των άρθρων, γι' αυτό, προς διευκόλυνσή σας, κοινοποιούμε συνημμένα πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των άρθρων του Ν.1642/1986 και των άρθρων του Ν.2859/2000, καθώς και των αλλαγών που έχουν επέλθει σε ορισμένες παραγράφους.
γ) Εξακολουθούν να συμπεριλαμβάνονται στους απαλλασσόμενους από το ΦΠΑ οι δικηγόροι, οι συμβολαιογράφοι, οι άμισθοι υποθηκοφύλακες και οι δικαστικοί επιμελητές, δηλαδή η απαλλαγή τους συνεχίζει να ισχύει μέχρι την έκδοση σχετικής Οδηγίας της Κοινότητας και της αντίστοιχης έκδοσης ΑΥΟ, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 2, παρ. 11 του Ν.2093/1992.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ Ν.1642/1986
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ Ν.2859/2000
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΡΙΘΜΗΘΗΚΑΝ

ΑΡΘΡΑ ΑΡΘΡΑ
Ν.1642/1986 Ν.2859/2000
(ΦΕΚ 125/Α'/21.8.1986) (ΦΕΚ 248/Α'/7.11.2000)άρθρο 1 ¦ άρθρο 1
άρθρο 2 ¦ άρθρο 2
άρθρο 3 ¦ άρθρο 3
άρθρο 4 ¦ άρθρο 4
άρθρο 5 ¦ άρθρο 5
παρ. 3β, καταργήθηκε ¦
γ ¦ β
άρθρο 6 ¦ άρθρο 6
άρθρο 7 ¦ άρθρο 7
παρ. 3γ, καταργήθηκε ¦
δ, ¦ γ,
ε, ¦ δ,
στ, ¦ ε,
άρθρο 8 ¦ άρθρο 8
άρθρο 9 ¦ άρθρο 9
άρθρο 10 ¦ άρθρο 10
άρθρο 10α ¦ άρθρο 11
παρ. 2α ¦ παρ. 3
παρ. 3 ¦ παρ. 4
παρ. 4 ¦ παρ. 5
άρθρο 10β ¦ άρθρο 12
άρθρο 11 ¦ άρθρο 13
παρ. 6 ¦ παρ. 7
άρθρο 12 ¦ άρθρο 14
άρθρο 12α ¦ άρθρο 15
άρθρο 13 ¦ άρθρο 16
άρθρο 14 ¦ άρθρο 17
παρ. 2α, ¦ παρ.3
3 ¦ 4
άρθρο 14α ¦ άρθρο 18
άρθρο 15 ¦ άρθρο 19
άρθρο 16 ¦ άρθρο 20
άρθρο 17 ¦ άρθρο 21
άρθρο 18 ¦ άρθρο 22
παρ. 1 η,θ,ι,ια,ιβ,ιγ, ¦ παρ. 1 ζ,η,θ,ι,ια,ιβ,ιγ,
ιδ,ιε,ιστ,ιζ,ιη,¦ ιδ,ιε,ιστ,ιζ,ιη,
ιθ,κ,κα,κβ,κγ,κδ¦ ιθ,κ,κα,κβ,κγ,κδ,
κε,κστ,κζ,κη,κθ,¦ κε,κστ,κζ,κη,κθ,
λ,λα,λβ,λγ,λδ ¦ λ,λα,λβ,λγ
άρθρο 19 ¦ άρθρο 23
άρθρο 20 ¦ άρθρο 24
άρθρο 21 ¦ άρθρο 25
άρθρο 21α ¦ άρθρο 26
παρ. 7 α, καταργήθηκε ¦
β, ¦ α,
γ, ¦ β,
δ, ¦ γ,
άρθρο 22 ¦ άρθρο 27
άρθρο 22α ¦ άρθρο 28
παρ. 1α, ¦ παρ. 2
παρ. 2 ¦ παρ. 3
άρθρο 22β ¦ άρθρο 29
άρθρο 22γ καταργήθηκε ¦
άρθρο 23 ¦ άρθρο 30
άρθρο 24 ¦ άρθρο 31
άρθρο 25 ¦ άρθρο 32
άρθρο 26 ¦ άρθρο 33
άρθρο 27 ¦ άρθρο 34
άρθρο 28 ¦ άρθρο 35
άρθρο 29 ¦ άρθρο 36
παρ. 5 α, καταργήθηκε ¦
β, ¦ α,
γ, ¦ β,
δ, ¦ γ,
ε, ¦ δ,
άρθρο 30 ¦ άρθρο 37
παρ. 4 ¦ παρ. 5
άρθρο 31 ¦ άρθρο 38
άρθρο 32 ¦ άρθρο 39
άρθρο 32α ¦ άρθρο 40
άρθρο 33 ¦ άρθρο 41
άρθρο 34 ¦ άρθρο 42
άρθρο 35 ¦ άρθρο 43
άρθρο 36 ¦ άρθρο 44
άρθρο 36α ¦ άρθρο 45
άρθρο 36β ¦ άρθρο 46
άρθρο 36γ ¦ άρθρο 47
άρθρο 37 καταργήθηκε ¦
άρθρο 38 ¦ άρθρο 48
άρθρο 39 ¦ άρθρο 49
άρθρο 40 ¦ άρθρο 50
άρθρο 41 ¦ άρθρο 51
άρθρο 42 ¦ άρθρο 52
άρθρο 43 ¦ άρθρο 53
παρ. 1,2,3 ¦ παρ. 1
παρ. 4,5,6,7 ¦ παρ. 2,3,4,5
άρθρο 44 ¦ άρθρο 54
άρθρο 45 ¦ άρθρο 55
άρθρο 46 ¦ άρθρο 56
άρθρο 47 καταργήθηκε ¦
άρθρο 48 καταργήθηκε ¦
άρθρο 49 καταργήθηκε ¦
άρθρο 50 καταργήθηκε ¦
άρθρο 51 καταργήθηκε ¦
άρθρο 52 ¦ άρθρο 57
άρθρο 53 ¦ άρθρο 58
άρθρο 54 ¦ άρθρο 59
άρθρο 55 ¦ άρθρο 60
άρθρο 55α ¦ άρθρο 61
άρθρο 56 ¦ άρθρο 62
άρθρο 57 ¦ άρθρο 63
άρθρο 58 ¦ άρθρο 64
άρθρο 58α καταργήθηκε ¦
άρθρο 59 καταργήθηκε ¦
άρθρο 60 καταργήθηκε ¦
άρθρο 61 καταργήθηκε ¦
άρθρο 62 καταργήθηκε ¦
άρθρο 63 καταργήθηκε ¦
άρθρο 64 καταργήθηκε ¦
άρθρο 65 καταργήθηκε ¦
άρθρο 66 καταργήθηκε ¦
άρθρο 67 ¦ άρθρο 62

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης