Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: ΔΕΛ Η 1167432 ΕΞ 2015/ 28.12.2015 Παρέχονται πληροφορίες

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-12-2015 ]
Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)
Αφορά : Πληροφορίες σχετικά με τη μεταβολή στο μητρώο φορολογούμενου που απεβίωσε

Αρ. πρωτ.: ΔΕΛ Η 1167432 ΕΞ 2015/ 28.12.2015
Παρέχονται πληροφορίες

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2015
Αρ. πρωτ.: ΔΕΛ Η 1167432 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΘΕΜΑ: «Παρέχονται πληροφορίες».

Σχ. Το αρ. 321/30-11-2015 έγγραφό σας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και όσον αφορά τα διαλαμβανόμενα σε αυτό ως προς τα θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με τις διατάξεις της παρ 4 του άρθρου 10 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170Α/26-7-2013) ο φορολογούμενος φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τη Φορολογική Διοίκηση εντός δέκα (10) ημερών για μεταβολές στην επωνυμία, το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση κατοικίας ή τη διεύθυνση των επαγγελματικών του εγκαταστάσεων, την έδρα ή το αντικείμενο της δραστηριότητας καθώς και τις λοιπές πληροφορίες που παρασχέθηκαν κατά το χρόνο της εγγραφής.

Περαιτέρω με τις διατάξεις του εδαφ. 2, της παρ 2 του άρθρου 3 της ΠΟΛ.1006/31.12.2013 (ΦΕΚ 19 Β'/2014) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1178/11.8.2015 Απόφασης και ισχύει, ορίζεται ότι, σε περίπτωση θανάτου, φυσικού προσώπου μη επιτηδευματία, η δήλωση μεταβολής υποβάλλεται από οποιοδήποτε πρόσωπο (συγγενή ή μη) με την προσκόμιση μόνο της ληξιαρχικής πράξης θανάτου, το αργότερο μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για το φορολογικό μητρώο, μεταβολή για το φορολογούμενο που απεβίωσε, είναι η ημερομηνία θανάτου του και ως εκ τούτου ο αρμόδιος υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να προβαίνει στην καταχώρησή της στο υποσύστημα Μητρώου, εφόσον με την υποβολή της σχετικής δήλωσης συνυποβάλλεται και η ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε, να μας γνωρίσετε τις Δ.Ο.Υ. που δεν προβαίνουν στην εφαρμογή της σχετικής διάταξης, για τις δικές μας περαιτέρω ενέργειες. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΑΤΙΑΝΑ ΛΕΒΑΚΟΥ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης