ΠΟΛ.1260/31.10.2000

Φορολογικό απόρρητο, στην περίπτωση παρέμβασης εισαγγελέα στα πλαίσια των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 25 του Ν.1756/1988

31 Οκτ 2000

Taxheaven.gr
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1098850/1889/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ: Α
Τηλέφωνο: 3375314 - 318

ΠΟΛ.:1260

ΘΕΜΑ: Φορολογικό απόρρητο στην περίπτωση παρέμβασης Εισαγγελέα στα πλαίσια των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του ν. 1756/1988.

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Οπως διατυπώθηκε στην υπ' αριθ. 710/1993 γνωμοδότηση του ΝΣΚ (η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών και κοινοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 1009934/138/Α0012/ έγγραφό μας), από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 85 του Ν.2238/1994, της παρ. 4 του άρθρου 25 του Ν.1756/1988 και του άρθρου 261 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, προκύπτουν:

α) Οτι το καθιερούμενο από το άρθρο 85 του Ν.2238/1994 φορολογικό απόρρητο υποχωρεί ουσιαστικά μόνο σε δικαστική απόφαση ή διαταγή ανακριτή που ενεργεί ανάκριση σε εκκρεμή ποινική δίωξη, ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 261 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, δικαιούται να λαμβάνει γνώση και αντίγραφο των οποιωνδήποτε στοιχείων του φορολογικού φακέλου.
β) Οτι ο εισαγγελέας, μη συνιστών δικαστήριο (ποινικό ή αστικό) και μη έχοντας από τις κείμενες διατάξεις εξουσία να επιλύει, κατ' αρχάς, αστικές ιδιωτικές διαφορές ή να αναγνωρίζει αστικό δικαίωμα ή να διατάσσει περί του τρόπου και χρόνου ικανοποίησης αστικού δικαιώματος, στερείται εξουσίας ή αρμοδιότητας από το Σύνταγμα και τις κείμενες άλλες διατάξεις, να διατάξει τη φορολογούσα αρχή όπως χορηγήσει σε τρίτο αντίγραφα από τα έγγραφα που βρίσκονται στον οικείο φάκελο φορολογούμενου, εφόσον τη χορήγηση αυτή απαγορεύει ρητά ο νόμος.
Αντιθέτως, εάν η χορήγηση των αντιγράφων σε δεδομένη περίπτωση δεν απαγορεύεται από τις κείμενες διατάξεις, η διάταξη του εισαγγελέα είναι υποχρεωτική για τη διοίκηση (σχετ. η υπ' αριθ. 877/1998 γνωμοδότηση του Δ. Διαμαντόπουλου, νομικού συμβούλου του κράτους).

2. Κατά συνέπεια, με βάση τα πιο πάνω, στις περιπτώσεις που το απαιτούμενο στοιχείο καλύπτεται από το φορολογικό απόρρητο του άρθρου 85 του Ν.2238/1994, η παραβίαση του οποίου συνιστά πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα που τιμωρείται κατά τις οικείες διατάξεις της παρ. 6 του ίδιου άρθρου, η επιταγή του εισαγγελέα, στα πλαίσια της παρ. 4 του άρθρου 25 του Ν.1756/1988, δεν δεσμεύει τη διοίκηση, η οποία δεν υποχρεούται στη χορήγηση του στοιχείου αυτού.

3. Ενόψει των ανωτέρω, τα Εντυπα Ε2, Ε3 και Ε9 που συνοδεύουν την ετήσια δήλωση φορολογίας του εισοδήματος του υπόχρεου και αποτελούν αδιαίρετη ενότητα μ' αυτή (βλ. και την υπ' αριθ. 1016512/347/Α0012/ απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών), ως αποτελούντα φορολογικά στοιχεία καλύπτονται από φορολογικό απόρρητο (παρ. 1 του άρθρου 85 του Ν.2238/1994) και δεν επιτρέπεται η χορήγηση φωτοαντιγράφου τους, εκτός φυσικά από τις περιπτώσεις που κάμπτεται το φορολογικό απόρρητο.

4. Σχετική με το πιο πάνω θέμα είναι και η υπ' αριθ. 1601/18.9.2000 έγγραφη απάντηση του ειδικού νομικού γραφείου φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών.

Taxheaven.gr