Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1252/19.10.2000 Χρήση συνενωμένου στοιχείου ελαιοτριβείων "Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών - Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής - Δελτίο Αποστολής"

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1252/19.10.2000
Χρήση συνενωμένου στοιχείου ελαιοτριβείων "Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών - Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής - Δελτίο Αποστολής"


ΠΟΛ.1252/19.10.2000 Χρήση συνενωμένου στοιχείου ελαιοτριβείων "Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών - Δελτίο Ποσοτικής Π

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2000
Αρ. Πρωτ.: 1081057/712/0015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄- Β΄
Πληροφορίες: Αντ. Γαστεράτος
Τηλέφωνο: 3610065-030

ΠΟΛ.: 1252


ΘΕΜΑ: Χρήση συνενωμένου στοιχείου ελαιοτριβείων «Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών - Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής - Δελτίο Αποστολής»
1081057/712/0015/ΠΟΛ.1252/19.10.2000

Με αφορμή το από 20.9.2000 έγγραφο του Συνδέσμου Ελληνικών Ελαιουργείων (ΣΕΛΕ), με το οποίο προτείνεται η οριστική αποδοχή του αναφερόμενου στο θέμα στοιχείου που ίσχυσε κατά την περυσινή ελαιοκομική περίοδο (με την υπ' αριθ. 1100273/713/0015/εγκύκλιό μας), σας γνωρίζουμε ότι, λόγω της ύπαρξης
αποθεμάτων του εντύπου αυτού και προκειμένου, μετά την εξάντλησή τους, να υπάρξει η αναγκαία αναμόρφωσή του, ώστε να ανταποκρίνεται στις φορολογικές απαιτήσεις χωρίς να απαιτούνται προσαρμογές πριν τη θεώρηση, παρατείνουμε την ισχύ της ανωτέρω εγκυκλίου μέχρι τις 30.6.2001, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παρ. 3β' αυτής.Χρήση συνενωμένου στοιχείου "Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών - Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής" ελαιοτριβείων, για φύλαξη
1100273/713/0015/ΠΟΛ.1262/24.12.1999

Παράγραφος 3β'
Από 1.2.2000 μέχρι τέλους της ελαιοκομικής περιόδου το έντυπο απόδειξη παροχής υπηρεσιών - δελτίο ποσοτικής παραλαβής μπορεί να χρησιμοποιείται και ως στοιχείο διακίνησης για κάλυψη της μεταφοράς ελαιολάδου από το ελαιοτριβείο μέχρι τις εγκαταστάσεις του παραγωγού, εφόσον γίνουν οι εξής ενέργειες:

- Γνωστοποίηση εγγράφως στην αρμόδια ΔΟΥ ότι το συγκεκριμένο έντυπο θα χρησιμοποιείται και ως δελτίο αποστολής, κατ' ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 2 του ΚΒΣ.
- Προσθήκη στον υφιστάμενο τίτλο "Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών - Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής" και του τίτλου (φράσης) "Δελτίο Αποστολής" με σφραγίδα ή εντύπως, σε όλα τα αντίτυπα, πριν τη χρησιμοποίησή τους ή πριν τη θεώρηση, κατά περίπτωση.
- Επειδή από το χρησιμοποιούμενο τυποποιημένο έντυπο ΑΠΥ - ΔΠΠ δεν προκύπτει ευθέως η παραδιδόμενη προς μεταφορά ποσότητα, η ένδειξη αυτή πρέπει να τίθεται απαραιτήτως σε οποιοδήποτε πρόσφορο σημείο (π.χ. στις παρατηρήσεις) και να αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης