Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1251/13.10.2000 Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της υπ αριθ.1014096/284/Α0012/ΠΟΛ.1043/10.2.2000 εγκυκλίου για τις επιχειρήσεις επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1251/13.10.2000
Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της υπ αριθ.1014096/284/Α0012/ΠΟΛ.1043/10.2.2000 εγκυκλίου για τις επιχειρήσεις επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων


ΠΟΛ.1251/13.10.2000 Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της υπ αριθ.1014096/284/Α0012/ΠΟΛ.1043/1

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Αθήνα,13Οκτωβρίου 2000
Αρ. Πρωτ.: 1092763/2287/219/0014Β


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β'
Πληροφορίες: Λ.Αμβρουδή
Τηλέφωνο: 3647202-5

ΠΟΛ.: 1251


ΘΕΜΑ: Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της εγκυκλίου 1014096/284/Α0012/για τις επιχειρήσεις επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων. 1092763/2287/219/Β0014/


Με αφορμή ερωτήματα που διατυπώνονται κατά την εφαρμογή της αναφερόμενης στο θέμα εγκυκλίου, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Προθεσμία υποβολής δήλωσης μετάταξης Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης μετάταξης των επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων στο καθεστώς των απαλλασσόμενων κατά το πρώτο 10ήμερο του πρώτου μήνα της διαχειριστικής περιόδου και, κατ' εξαίρεση, για την πρώτη εφαρμογή του νόμου μέχρι και την 31.3.2000, είναι περιοριστική. Δεν νοείται υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης μετάταξης, καθόσον η μετάταξη είναι προαιρετικού χαρακτήρα. Διατηρείται, όμως, το δικαίωμα μετάταξης από την επόμενη διαχειριστική περίοδο, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρ. 7 του Κεφαλαίου Β', Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, της πιο πάνω εγκυκλίου. Σημειώνεται ότι η προθεσμία του πρώτου 10ήμερου του πρώτου μήνα της διαχειριστικής περιόδου ισχύει και στην περίπτωση που επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων, οι οποίες ήδη μετατάχθηκαν ή εντάχθηκαν από την έναρξή τους στο ειδικό καθεστώς των απαλλασσόμενων, επιλέξουν σε επόμενη χρήση την προαιρετική μετάταξή τους στο κανονικό καθεστώς. Τονίζεται ότι, στην περίπτωση της προαιρετικής μετάταξης, έχουν υποχρέωση παραμονής στο κανονικό καθεστώς για μία πενταετία, κατ' εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 32 του Ν.1642/1986, όπως ερμηνεύτηκε με την υπ' αριθ. 10/Π.4336/3162/10.7.1987 εγκύκλιο.


2. Αύξηση του αριθμού των εκμεταλλευόμενων δωματίων πέραν των επτά (7) Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της χρήσης επιχείρηση που ανήκει στο ειδικό καθεστώς των απαλλασσόμενων επιχειρήσεων αυξήσει τον αριθμό των δωματίων που εκμεταλλεύεται πέραν των επτά (7), τότε μετατάσσεται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς από την ημερομηνία έναρξης της εκμετάλλευσης των περισσότερων των επτά (7) δωματίων. Σύμφωνα με την παρ. 1β' του άρθρου 29 του Ν.1642/1986, υποβάλλεται δήλωση μεταβολών - μετάταξης εντός δέκα (10) ημερών από το χρόνο που έγινε η μεταβολή της δραστηριότητας. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή παράλειψης υποβολής, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 32 του Ν.1642/1986, όπως έχουν ερμηνευθεί με την υπ' αριθ. 10/Π.4336/3162/19.7.1987 εγκύκλιο, προβλέπεται ότι μέσα σε δύο (2) μήνες από τη μετάταξη στο κανονικό καθεστώς, υποβάλλεται δήλωση των απογραφόμενων αγαθών επένδυσης. Ο φόρος που αναλογεί εκπίπτεται με την πρώτη περιοδική δήλωση που ακολουθεί την υποβολή της δήλωσης αποθεμάτων.

3. Διαδοχικές μετατάξεις - Δήλωση αποθεμάτων μετάταξης Σε περίπτωση διαδοχικών μετατάξεων από το κανονικό καθεστώς στο καθεστώς των απαλλασσόμενων και αντίστροφα, η δήλωση αποθεμάτων μετάταξης υποβάλλεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: Επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων αγόρασε επενδυτικό αγαθό στις 31.5.1998 και εξέπεσε το σύνολο του φόρου που αναλογούσε. Κάνοντας χρήση της ευχέρειας που παρέχεται με τις διατάξεις του Ν.2753/1999, μετατάχθηκε προαιρετικά από 1.1.2000 στο καθεστώς των απαλλασσόμενων. Με τη δήλωση αποθεμάτων μετάταξης που υπέβαλε μέχρι 31.3.2000 διακανόνισε και κατέβαλε το φόρο που αναλογούσε στα εναπομείναντα έτη του πενταετούς διακανονισμού, δηλαδή τα 3/5. Στη συνέχεια μετατάσσεται είτε:

α) Υποχρεωτικά, λόγω αύξησης του αριθμού των εκμεταλλευόμενων δωματίων πέραν των επτά (7), π.χ. από 1.9.2000 στο κανονικό καθεστώς. Με τη δήλωση αποθεμάτων μετάταξης που υποβάλλεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη μετάταξη, ανακτά δικαίωμα έκπτωσης για τα 3/5 ή β) προαιρετικά από 1.1.2001 στο κανονικό καθεστώς. Με τη δήλωση αποθεμάτων μετάταξης που υποβάλλεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη μετάταξη, ανακτά δικαίωμα έκπτωσης για τα 2/5.


4. Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου εκκαθαριστικών δηλώσεων

Οι επιχειρήσεις που μετατάσσονται στο καθεστώς των απαλλασσόμενων και στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ της προηγούμενης της μετάταξης χρήσης, εμφανίζουν πιστωτικό υπόλοιπο, δικαιούνται επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.1642/1986, καθόσον δεν προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις συμψηφισμός με το φόρο των επενδυτικών αγαθών που διακανονίζεται και καταβάλλεται με τη δήλωση αποθεμάτων.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης