Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1251/13.10.2000 Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της υπ αριθ.1014096/284/Α0012/ΠΟΛ.1043/10.2.2000 εγκυκλίου για τις επιχειρήσεις επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων


Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-10-2000 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1251/13.10.2000
Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της υπ αριθ.1014096/284/Α0012/ΠΟΛ.1043/10.2.2000 εγκυκλίου για τις επιχειρήσεις επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων
Αθήνα,13Οκτωβρίου 2000
Αρ. Πρωτ.: 1092763/2287/219/0014Β


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β'
Πληροφορίες: Λ.Αμβρουδή
Τηλέφωνο: 3647202-5

ΠΟΛ.: 1251


ΘΕΜΑ: Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της εγκυκλίου 1014096/284/Α0012/για τις επιχειρήσεις επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων. 1092763/2287/219/Β0014/


Με αφορμή ερωτήματα που διατυπώνονται κατά την εφαρμογή της αναφερόμενης στο θέμα εγκυκλίου, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Προθεσμία υποβολής δήλωσης μετάταξης Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης μετάταξης των επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων στο καθεστώς των απαλλασσόμενων κατά το πρώτο 10ήμερο του πρώτου μήνα της διαχειριστικής περιόδου και, κατ' εξαίρεση, για την πρώτη εφαρμογή του νόμου μέχρι και την 31.3.2000, είναι περιοριστική. Δεν νοείται υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης μετάταξης, καθόσον η μετάταξη είναι προαιρετικού χαρακτήρα. Διατηρείται, όμως, το δικαίωμα μετάταξης από την επόμενη διαχειριστική περίοδο, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρ. 7 του Κεφαλαίου Β', Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, της πιο πάνω εγκυκλίου. Σημειώνεται ότι η προθεσμία του πρώτου 10ήμερου του πρώτου μήνα της διαχειριστικής περιόδου ισχύει και στην περίπτωση που επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων, οι οποίες ήδη μετατάχθηκαν ή εντάχθηκαν από την έναρξή τους στο ειδικό καθεστώς των απαλλασσόμενων, επιλέξουν σε επόμενη χρήση την προαιρετική μετάταξή τους στο κανονικό καθεστώς. Τονίζεται ότι, στην περίπτωση της προαιρετικής μετάταξης, έχουν υποχρέωση παραμονής στο κανονικό καθεστώς για μία πενταετία, κατ' εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 32 του Ν.1642/1986, όπως ερμηνεύτηκε με την υπ' αριθ. 10/Π.4336/3162/10.7.1987 εγκύκλιο.


2. Αύξηση του αριθμού των εκμεταλλευόμενων δωματίων πέραν των επτά (7) Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της χρήσης επιχείρηση που ανήκει στο ειδικό καθεστώς των απαλλασσόμενων επιχειρήσεων αυξήσει τον αριθμό των δωματίων που εκμεταλλεύεται πέραν των επτά (7), τότε μετατάσσεται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς από την ημερομηνία έναρξης της εκμετάλλευσης των περισσότερων των επτά (7) δωματίων. Σύμφωνα με την παρ. 1β' του άρθρου 29 του Ν.1642/1986, υποβάλλεται δήλωση μεταβολών - μετάταξης εντός δέκα (10) ημερών από το χρόνο που έγινε η μεταβολή της δραστηριότητας. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή παράλειψης υποβολής, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 32 του Ν.1642/1986, όπως έχουν ερμηνευθεί με την υπ' αριθ. 10/Π.4336/3162/19.7.1987 εγκύκλιο, προβλέπεται ότι μέσα σε δύο (2) μήνες από τη μετάταξη στο κανονικό καθεστώς, υποβάλλεται δήλωση των απογραφόμενων αγαθών επένδυσης. Ο φόρος που αναλογεί εκπίπτεται με την πρώτη περιοδική δήλωση που ακολουθεί την υποβολή της δήλωσης αποθεμάτων.

3. Διαδοχικές μετατάξεις - Δήλωση αποθεμάτων μετάταξης Σε περίπτωση διαδοχικών μετατάξεων από το κανονικό καθεστώς στο καθεστώς των απαλλασσόμενων και αντίστροφα, η δήλωση αποθεμάτων μετάταξης υποβάλλεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: Επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων αγόρασε επενδυτικό αγαθό στις 31.5.1998 και εξέπεσε το σύνολο του φόρου που αναλογούσε. Κάνοντας χρήση της ευχέρειας που παρέχεται με τις διατάξεις του Ν.2753/1999, μετατάχθηκε προαιρετικά από 1.1.2000 στο καθεστώς των απαλλασσόμενων. Με τη δήλωση αποθεμάτων μετάταξης που υπέβαλε μέχρι 31.3.2000 διακανόνισε και κατέβαλε το φόρο που αναλογούσε στα εναπομείναντα έτη του πενταετούς διακανονισμού, δηλαδή τα 3/5. Στη συνέχεια μετατάσσεται είτε:

α) Υποχρεωτικά, λόγω αύξησης του αριθμού των εκμεταλλευόμενων δωματίων πέραν των επτά (7), π.χ. από 1.9.2000 στο κανονικό καθεστώς. Με τη δήλωση αποθεμάτων μετάταξης που υποβάλλεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη μετάταξη, ανακτά δικαίωμα έκπτωσης για τα 3/5 ή β) προαιρετικά από 1.1.2001 στο κανονικό καθεστώς. Με τη δήλωση αποθεμάτων μετάταξης που υποβάλλεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη μετάταξη, ανακτά δικαίωμα έκπτωσης για τα 2/5.


4. Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου εκκαθαριστικών δηλώσεων

Οι επιχειρήσεις που μετατάσσονται στο καθεστώς των απαλλασσόμενων και στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ της προηγούμενης της μετάταξης χρήσης, εμφανίζουν πιστωτικό υπόλοιπο, δικαιούνται επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.1642/1986, καθόσον δεν προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις συμψηφισμός με το φόρο των επενδυτικών αγαθών που διακανονίζεται και καταβάλλεται με τη δήλωση αποθεμάτων.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης