Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΙΚΑ/Α40.6/20.01.2004 Ασφαλιστικές εισφορές αναπληρωτών εκπαιδευτικών επί ποσού 176 ευρώ

Σχόλια:


Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΙΚΑ/Α40.6/20.01.2004
Ασφαλιστικές εισφορές αναπληρωτών εκπαιδευτικών επί ποσού 176 ευρώ


ΙΚΑ/Α40.6/20.01.2004 Ασφαλιστικές εισφορές αναπληρωτών εκπαιδευτικών επί ποσού 176 ευρώ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΙΚΑ/Α40-6/20.01.2004 Ασφαλιστικές εισφορές αναπληρωτών εκπαιδευτικών επί ποσού 176 ευρώ


Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας και προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση για την καταβολή εισφορών επί ποσού εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ για τους αναπληρωτές καθηγητές, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 1 του Ν.3029/2002 από 1ης Ιανουαρίου 2003 ποσόν εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ από τα επιδόματα των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων των άρθρων 8 και 13 του Ν.2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α') και του άρθρου 14 του Ν.3016/2002 (ΦΕΚ 110/Α') υπόκειται σε όλες τις ασφαλιστικές εισφορές και λαμβάνεται υπόψη στη βάση υπολογισμού της σύνταξης των εφεξής εξερχομένων υπαλλήλων.
Με την υπ' αριθ. 2026439/3480/0022/30.5.1997 Υπουργική Απόφαση επεκτάθηκε η εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2470/1997 και στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη Δημόσια Πρωτοβάθμια και Δ/θμια Εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και στους προσωρινούς αναπληρωτές.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του Α.Ν.1846/1951, κατά την πληρωμή των μισθών ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατεί τα τμήματα των εισφορών που βαρύνουν τους ασφαλισμένους και μαζί με την εργοδοτική εισφορά να τις καταβάλλει στο ΙΚΑ.

Εάν, ο εργοδότης δεν εκπληρώσει την υποχρέωσή του αυτή εντός διμήνου από την ημέρα πληρωμής των μισθών, τότε, η καταβολή τόσο της εργοδοτικής, όσο και της εισφοράς του ασφαλισμένου βαρύνει τον εργοδότη.
Η υποχρέωση του εργοδότη να παρακρατήσει την εισφορά του ασφαλισμένου, αναφέρεται στον πραγματικό χρόνο καταβολής του μισθού και όχι στον χρόνο, στον οποίο έπρεπε να καταβληθεί ο μισθός (σχετ. εγκ. 338/57).
Συνεπώς, εάν, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα δεν καταβληθεί το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (εργαζόμενου και εργοδότη) για την κράτηση ποσού εκατόν εβδομήντα (176) ευρώ για τους αναπληρωτές καθηγητές, για την διαφορά που θα προκύψει, θα πρέπει να συνταχθούν πράξεις επιβολής (Π.Ε.Ε.) κατά τα γνωστά.
Επισημαίνουμε ότι, η ανωτέρω κράτηση δεν ισχύει από 1.1.2004 βάσει του άρθρου 21 του Ν.3205/2003, με την προϋπόθεση όμως να εκδοθούν σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις (σχετ. εγκ. ΙΚΑ 3/2004).


 

 

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης