Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1249/9.10.2000 Μη υποβολή δικαιολογητικών για δικαιώματα, αποζημιώσεις και λοιπές δαπάνες των περ. ι και ιη της παρ. 1 του άρθρου 3 του v.2238/1994 για προέγκρισή τους

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1249/9.10.2000
Μη υποβολή δικαιολογητικών για δικαιώματα, αποζημιώσεις και λοιπές δαπάνες των περ. ι και ιη της παρ. 1 του άρθρου 3 του v.2238/1994 για προέγκρισή τους


ΠΟΛ.1249/9.10.2000 Μη υποβολή δικαιολογητικών για δικαιώματα, αποζημιώσεις και λοιπές δαπάνες των περ. ι και

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2000
Αρ. Πρωτ.: 1090725/11107/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12η
ΤΜΗΜΑ Β'
Πληροφορίες: Δ. Αντωνόπουλος
Τηλέφωνο: 3375311

ΠΟΛ.: 1249

ΘΕΜΑ: Μη υποβολή δικαιολογητικών για δικαιώματα, αποζημιώσεις και λοιπές δαπάνες των περιπτ. ι και ιη της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.2238/1994, για προέγκρισή τους.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. ι' και ιη' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994, για την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων που καταβάλλουν για τη χρησιμοποίηση τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων, μυστικών βιομηχανικών μεθόδων κ.λπ., καθώς επίσης και των εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, αναδιοργάνωσης και γενικά των υπηρεσιών στην επιχείρηση από επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο όμιλο, απαιτείται προηγουμένως η προέγκριση αυτών από επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών, εφόσον βέβαια οι εν λόγω δαπάνες υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα από το νόμο όρια ή το είδος αυτών υπόκειται στην προέγκριση.

2. Με βάση την υπ' αριθ. 1071870/10664/ΠΟΛ.1198/1997 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, που εκδόθηκε κατά εξουσιοδότηση της περ. ι' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλουν στην επιτροπή τα ορισθέντα δικαιολογητικά το αργότερο δύο (2) πλήρεις ημερολογιακούς μήνες πριν από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου για τις δαπάνες της οποίας ζητείται η προέγκριση.

3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 4 του Ν.2753/1999, καταργήθηκε η προέγκριση των πιο πάνω δαπανών μέχρι και τη χρήση που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2000 και ο έλεγχος αυτών ανάγεται στην αρμοδιότητα των προϊσταμένων των αρμοδίων ελεγκτικών υπηρεσιών ΕΘΕΚ και ΠΕΚ, στα πλαίσια του ελεγκτικού τους έργου.

4. Κατόπιν των ανωτέρω και ενόψει επικείμενης νομοθετικής ρύθμισης που θα ακολουθήσει, σχετικά με τον έλεγχο των προαναφερθεισών δαπανών που αφορούν στη χρήση 2001 και επόμενες, σας γνωρίζουμε ότι οι επιχειρήσεις που καταβάλλουν δικαιώματα, αποζημιώσεις κ.λπ. ποσά που ορίζονται στις διατάξεις των περ. ι' και ιη' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994, ΔΕΝ πρέπει να υποβάλουν (μέχρι 31 Οκτωβρίου 2000) τα οριζόμενα από την υπ' αριθ. 1071870/10664/ /ΠΟΛ.1198/1997 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών δικαιολογητικά που αφορούν στη χρήση 2001.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης