ΠΟΛ.1243/28.9.2000

Εξαίρεση από την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης ενός επιβατικού αυτοκινήτου μέχρι 14 φορολογήσιμους ίππους πολύτεκνουΣχόλια:


28 Σεπ 2000

Taxheaven.gr


Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2000
Αρ.Πρωτ.: 1084885/1646/Α0012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Μαρία Μαμάκου
Τηλέφωνο: 33.75.315, 316

ΠΟΛ.: 1243


ΘΕΜΑ: Εξαίρεση από την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης ενός (1) επιβατικού αυτοκινήτου μέχρι 14 φορολογήσιμους ίππους πολύτεκνου.
1084885/1646/Α0012/ΠΟΛ.1243/28.9.2000

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α' του άρθρου 18 του Ν.2238/1994, το τεκμήριο προσδιορισμού της ετήσιας δαπάνης δεν εφαρμόζεται προκειμένου για τεκμαρτή δαπάνη η οποία προκύπτει βάσει ενός (1) επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης μέχρι και 14 φορολογήσιμους ίππους, το οποίο ανήκει στην κυριότητα ή κατοχή πολύτεκνου με τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα που τον βαρύνουν ή της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν μαζί τους και τους βαρύνουν.

2. Στην περίπτωση που στην κυριότητα ή την κατοχή όλων των πιο πάνω προσώπων (πολύτεκνου φορολογούμενου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν) ανήκουν δύο (2) ή περισσότερα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τότε η υπόψη εξαίρεση θα ισχύει για ένα (1) μόνο αυτοκίνητο μέχρι και 14
φορολογήσιμους ίππους.

3. Τα παραπάνω εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται από το οικονομικό έτος 1999 (δαπάνες χρήσης 1998) και μετά. Από το έτος αυτό παύουν να ισχύουν όσα είχαν γίνει δεκτά με την υπ' αριθ. 1122241/2246/Α0012/ διαταγή μας σχετικά μ' αυτό το θέμα.Taxheaven.gr