Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1245/27.9.2000 Ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που καταβάλλουν επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων,διαμερισμάτων και κάμπινγκ, για τη χρήση 2000 (οικονομικό έτος 2001)


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-09-2000 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1245/27.9.2000
Ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που καταβάλλουν επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων,διαμερισμάτων και κάμπινγκ, για τη χρήση 2000 (οικονομικό έτος 2001)


Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1086393/1665/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1245

ΘΕΜΑ: Ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που καταβάλλουν επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, για τη χρήση 2000 (οικον. έτος 2001).
1086393/1665/Α0012/

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 προβλέπεται η καταβολή συγκεκριμένων ποσών φόρων για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, διαμερίσματα και κάμπινγκ που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ, με το οποίο εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση για τη δραστηριότητα αυτή.

2. Τα ποσά του φόρου που οφείλουν να καταβάλουν ετησίως οι πιο πάνω επιχειρήσεις, αναγόμενα σε ετήσιο καθαρό εισόδημα, με βάση τη φορολογική κλίμακα του άρθρου 9 του Ν.2238/1994, οικονομικού έτους 2001, προσεγγίζουν στα παρακάτω ποσά καθαρού εισοδήματος, κατά περίπτωση: Αριθμός Αντίστοιχο Αριθμός μονόχωρων Αντίστοιχο δωματίων εισόδημα διαμερισμάτων εισόδημα -------- ---------- ----------------- ---------- 1 2.460.000 1 2.560.000 2 2.780.000 2 2.847.000 3 2.933.000 3 3.033.000 4 3.087.000 4 3.220.000 5 3.240.000 5 3.407.000 6 3.393.000 6 3.593.000 7 3.547.000 7 3.780.000 8 3.700.000 8 3.967.000 9 3.853.000 9 4.153.000 10 4.007.000 10 4.337.000 Για κάθε δωμάτιο πάνω από τα δέκα Για κάθε μονόχωρο διαμέρισμα πάνω (10) το αντίστοιχο εισόδημα από τα δέκα (10) το αντίστοιχο αυξάνεται κατά 153.000 δρχ. εισόδημα αυξάνεται κατά 184.000 δρχ. Αριθμός δίχωρων Αντίστοιχο Αριθμός τρίχωρων Αντίστοιχο διαμερισμάτων εισόδημα διαμερισμάτων εισόδημα --------------- ---------- ---------------- ---------- 1 2.727.000 1 2.860.000 2 2.980.000 2 3.247.000 3 3.233.000 3 3.633.000 4 3.487.000 4 4.020.000 5 3.740.000 5 4.371.000 6 3.993.000 6 4.564.000 7 4.247.000 7 4.757.000 8 4.417.000 8 4.883.000 9 4.544.000 9 5.077.000 10 4.671.000 10 5.271.000 Για κάθε δίχωρο διαμέρισμα πάνω Για κάθε τρίχωρο διαμέρισμα πάνω από τα δέκα (10) το αντίστοιχο από τα δέκα (10) το αντίστοιχο εισόδημα αυξάνεται κατά εισόδημα αυξάνεται κατά 194.000 δρχ. 127.000 δρχ. Αριθμός Αριθμός θέσεων Αντίστοιχο θέσεων Αντίστοιχο κάμπινγκ εισόδημα κάμπινγκ εισόδημα -------- ---------- -------- ---------- 40 4.737.000 84 6.204.000 41 4.771.000 85 6.237.000 42 4.804.000 86 6.271.000 43 4.838.000 87 6.304.000 44 4.871.000 88 6.337.000 45 4.904.000 89 6.371.000 46 4.938.000 90 6.404.000 47 4.971.000 91 6.437.000 48 5.004.000 92 6.471.000 49 5.037.000 93 6.504.000 50 5.071.000 94 6.537.000 51 5.104.000 95 6.571.000 52 5.137.000 96 6.604.000 53 5.171.000 97 6.637.000 54 5.204.000 98 6.671.000 55 5.237.000 99 6.704.000 56 5.271.000 100 6.737.000 57 5.304.000 101 6.771.000 58 5.337.000 102 6.804.000 59 5.371.000 103 6.837.000 60 5.404.000 104 6.871.000 61 5.437.000 105 6.904.000 62 5.471.000 106 6.937.000 63 5.504.000 107 6.971.000 64 5.538.000 108 7.004.000 65 5.571.000 109 7.037.000 66 5.604.000 110 7.071.000 67 5.637.000 111 7.104.000 68 5.671.000 112 7.137.000 69 5.704.000 113 7.171.000 70 5.737.000 114 7.204.000 71 5.771.000 115 7.237.000 72 5.804.000 116 7.271.000 73 5.837.000 117 7.304.000 74 5.871.000 118 7.337.000 75 5.904.000 119 7.371.000 76 5.937.000 120 7.404.000 77 5.971.000 121 7.437.000 78 6.004.000 122 7.471.000 79 6.037.000 123 7.504.000 80 6.071.000 124 7.537.000 81 6.104.000 125 7.571.000 82 6.137.000 126 7.598.000 83 6.171.000 127 7.623.000
Για κάθε θέση κάμπινγκ πάνω από τις εκατόν είκοσι επτά (127) το αντίστοιχο εισόδημα αυξάνεται κατά 25.000 δρχ.

3. Το ποσό του εισοδήματος που αντιστοιχεί στο ποσό του φόρου που καταβλήθηκε από το φορολογούμενο, με βάση τον παραπάνω πίνακα, θα γραφτεί από αυτόν στους Κωδικούς 659-660 του Πίνακα 5 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2001. Αυτό, προκειμένου με το ποσό αυτό εισοδήματος ο φορολογούμενος να μειώσει την ετήσια δαπάνη διαβίωσης με την οποία ενδέχεται να επιβαρύνεται στη συγκεκριμένη χρήση ή να επικαλεσθεί αυτό στο μέλλον, για μείωση του τεκμηρίου, ως κεφάλαιο που απαλλασσόταν από το φόρο και δεν αναλώθηκε.

 4. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει παιδιά που συνοικούν μαζί του και τον βαρύνουν, τα παραπάνω ποσά εισοδήματος θα προσαυξάνονται κατά 250.000 δρχ. για κάθε παιδί.

5. Αν όμως η επιχείρηση εκμεταλλεύεται συγχρόνως ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια ή διαμερίσματα μονόχωρα, δίχωρα ή τρίχωρα ή θέσεις κάμπινγκ, το αφορολόγητο ποσό των 2.000.000 δρχ. θα υπολογισθεί μόνο μια φορά στο συνολικό ετήσιο εισόδημά της. Αν, για παράδειγμα, η επιχείρηση εκμεταλλεύεται πέντε (5) ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, τρία (3) μονόχωρα διαμερίσματα και δύο (2) τρίχωρα διαμερίσματα, το συνολικό ετήσιο εισόδημά της θα υπολογίζεται: - Για τα πέντε (5) ενοικιαζόμενα δωμάτια ποσό εισοδήματος 3.240.000 δρχ. - Για τα τρία (3) μονόχωρα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα ποσό εισοδήματος 3.033.000 - 2.000.000 = 1.033.000 δρχ. - Για τα δύο (2) τρίχωρα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα ποσό εισοδήματος 3.247.000 - 2.000.000 = 1.247.000 δρχ. -------------- - Συνολικό ετήσιο εισόδημα: 5.520.000 δρχ.

6. Τέλος, επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν και για τα πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, που βρίσκονται σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους και, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.2836/2000, καταβάλλουν το φόρο της παρ. 6 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 μειωμένο κατά ποσοστό 40%

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης