ΠΟΛ.1240/8.9.2000

Αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων

8 Σεπ 2000

Taxheaven.gr


Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1079913/696/0015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1240


ΘΕΜΑ: Αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων.


1079913/696/0015/


Σας κοινοποιούμε νέο πίνακα αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργων, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από γνωμοδοτήσεις της αρμόδιας επιτροπής για την κατάταξη οχημάτων αμφισβητούμενου χαρακτήρα, για ενημέρωσή σας, ενόψει της εφαρμογής των διατάξεων της περ. ιζ' της παρ. 5 του άρθρου 10 του Π.Δ.186/1992 για την τήρηση του πρόσθετου βιβλίου έργων. Πίνακας μηχανημάτων έργων (ΜΕ)


Taxheaven.gr