Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1212/18.7.2000 Φορολογική αντιμετώπιση των χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών που θα προκύψουν κατά τη χρήση 1.7.1999 έως 30.6.2000, από την αποτίμηση των υποχρεώσεων σε Γιεν Ιαπωνίας

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1212/18.7.2000
Φορολογική αντιμετώπιση των χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών που θα προκύψουν κατά τη χρήση 1.7.1999 έως 30.6.2000, από την αποτίμηση των υποχρεώσεων σε Γιεν Ιαπωνίας

ΠΟΛ.1212/18.7.2000 Φορολογική αντιμετώπιση των χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών που θα προκύψουν κατά τη χ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 18 Ιουλίου 2000
Αριθμ. Πρωτ.: 1054141/10714/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Β΄
2. ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η )
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Κ. Αγκιναρασταχάκης
Τηλέφωνο: 33.75.312

ΠΟΛ.: 1212

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση των χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών που θα προκύψουν κατά τη χρήση 1/7/1999 έως 30/6/2000, από την αποτίμηση των υποχρεώσεων σε Γιέν Ιαπωνίας.


1054141/10714/Β0012/ΠΟΛ.1212/18.7.00 

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με την υπ' αριθ. 1113835/11076/Β0012/διαταγή μας έγινε δεκτό ότι οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές που προέκυψαν, είτε κατά την εξόφληση υποχρεώσεων σε Γιεν Ιαπωνίας στο διάστημα από 1.1.1999 μέχρι 31.12.1999, είτε κατά την αποτίμηση τέλους χρήσης (31.12.1999) και οι υποχρεώσεις αυτές προέρχονταν από πράξεις που έλαβαν χώρα μέχρι και τις 31.12.1998, μπορούσαν να αποσβεστούν, είτε εφάπαξ, είτε ισόποσα σε τρεις (3) συνεχόμενες χρήσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση που αφορούσε Ισολογισμούς που έκλεισαν με 31.12.1999 και μετά.

2. Στη συνέχεια, έγινε συμπληρωματικά δεκτό, με την υπ' αριθ. 1121374/11157/Β0012/διαταγή μας, ότι στην πιο πάνω ρύθμιση περιλαμβάνονται και οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές που προέκυψαν από υποχρεώσεις σε Ιαπωνικό νόμισμα Γιεν, που γεννήθηκαν από 1.1.1999 μέχρι 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

3. Επειδή οι υπόψη χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές δημιουργήθηκαν, κυρίως, κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 1999 και δεδομένου ότι στη διαχειριστική περίοδο των επιχειρήσεων που θα κλείσουν Ισολογισμό με 30.6.2000 περιλαμβάνεται το β' εξάμηνο του έτους 1999 και, περαιτέρω, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος αφορούν στο οικονομικό έτος 2000, όπως συμβαίνει και με τις επιχειρήσεις που έκλεισαν Ισολογισμό με 31.12.1999, για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης, γίνεται δεκτό με την παρούσα ότι τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ. 1121374/11157/Β0012/διαταγή μας έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις επιχειρήσεις που θα κλείσουν Ισολογισμό με 30.6.2000.

Δηλαδή οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες θα προκύψουν, είτε κατά την εξόφληση υποχρεώσεων σε Ιαπωνικό νόμισμα Γιεν στο διάστημα από 1.7.1999 μέχρι 30.6.2000, είτε κατά την αποτίμηση τέλους χρήσης και οι υποχρεώσεις αυτές προέρχονται από πράξεις που έλαβαν χώρα μέχρι και τις 30.6.2000, θα αποσβεσθούν από τις πιο πάνω επιχειρήσεις, είτε εφάπαξ, είτε ισόποσα σε τρεις (3) συνεχόμενες χρήσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση της οποίας η διαχειριστική περίοδος κλείνει στις 30.6.2000.

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και σε όλες τις επιχειρήσεις των οποίων ο Ισολογισμός κλείνει μετά την 31.12.1999 και αφορά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2000.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης