ΠΟΛ.1211/14.7.2000

Αρμόδια ΔΟΥ για τη χορήγηση βεβαίωσης σύνδεσης του ακινήτου με τη ΔΕΗ στην περίπτωση συνιδιοκτησίαςΣχόλια:


14 Ιούλ 2000

Taxheaven.gr
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2000
Αριθμ. Πρωτ.: 1064792/1307/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Αικ. Παπαβασιλείου
Τηλέφωνο: 33.75.317-318

ΠΟΛ.: 1211

ΘΕΜΑ: Αρμόδια ΔΟΥ για τη χορήγηση βεβαίωσης σύνδεσης του ακινήτου με τη Δ.Ε.Η. στην περίπτωση συνιδιοκτησίας.

1064792/1307/Α0012/ΠΟΛ.1211/14.7.00

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1137140/2439/Α0012/ κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.Χ.Ω.Δ.Ε., κατά την αποπεράτωση της οικοδομής ή και αυτοτελούς οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας που ανήκει σ' αυτήν ή καλύπτεται από την άδεια οικοδομής, πριν από τη σύνδεση της
οικοδομής με τη ΔΕΗ, υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου υποβολής ιδιοκτήτη ή της επιχείρησης κατασκευής και πώλησης οικοδομών δήλωση με το κατασκευαστικό κόστος οικοδομής και τον τελικό πίνακα ποσοστών συμμετοχής των επιμέρους εργασιών.

2. Κατά την εφαρμογή των υπόψη διατάξεων παρουσιάζονται πολύ συχνά προβλήματα κατά την υποβολή των πινάκων και τη χορήγηση βεβαίωσης για τη ρευματοδότηση του ακινήτου, στις περιπτώσεις που αυτό ανήκει σε περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες.

3. Υστερα από τα παραπάνω και επειδή η υποβολή των σχετικών πινάκων είναι δύσκολο να γίνει ξεχωριστά για τον κάθε συνιδιοκτήτη στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματός του ΔΟΥ και, επιπλέον, επειδή δημιουργούνται
προβλήματα στον έλεγχο αυτών, γίνεται δεκτό η υποβολή των πινάκων με το συνολικό κόστος κατασκευής της οικοδομής να γίνει στην αρμόδια ΔΟΥ, η οποία τυχαίνει να είναι κοινή για τους περισσότερους συνιδιοκτήτες - φορολογούμενους.

4. Στις περιπτώσεις που οι συνιδιοκτήτες υπάγονται για τη φορολογία του εισοδήματός τους σε διαφορετική ΔΟΥ ο καθένας, γίνεται δεκτό όπως οι πίνακες με το συνολικό κόστος κατασκευής της οικοδομής υποβάλλονται στη ΔΟΥ στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται το ακίνητο που ανεγείρεται, με την προϋπόθεση ότι αυτή η ΔΟΥ είναι αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος ενός τουλάχιστον από τους συνιδιοκτήτες.

5. Η ΔΟΥ στην οποία θα υποβληθούν οι σχετικοί πίνακες, αφού προβεί στον έλεγχο αυτών και στην επιβολή τυχόν προστίμων, οφείλει να ενημερώσει τις αρμόδιες για τη φορολογία του εισοδήματος των υπόλοιπων συνιδιοκτητών ΔΟΥ, οι οποίες μπορούν να χορηγήσουν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις για τη ρευματοδότηση, εάν δεν είναι δυνατό (λόγω TAXIS) να χορηγηθούν από τη ΔΟΥ που πραγματοποίησε τον έλεγχο.

6. Τα παραπάνω έχουν εφαρμογή εφόσον οι συνιδιοκτήτες δεν ενεργούν ως επιτηδευματίες κατασκευαστές οικοδομών για πώληση.


Taxheaven.gr