Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. πρωτ.: Α 22303/1445/8.4.2016 Περί της έκδοσης ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) με ή χωρίς τη μεσολάβηση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-04-2016 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. πρωτ.: Α 22303/1445/8.4.2016
Περί της έκδοσης ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) με ή χωρίς τη μεσολάβηση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Αθήνα, 8 Απριλίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: Α 22303/1445

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ.:10191 Παπάγου, Αθήνα
Πληροφορίες:Κ. Σαρρή
Τηλέφωνο:210 6508094
FAX:210 6508451
e-mail:[email protected]

ΘΕΜΑ: Περί της έκδοσης ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) με ή χωρίς τη μεσολάβηση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Σχετ.: Το υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/10/οικ.6675/7-03-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σας διαβιβάζεται, προς ενημέρωση και τυχόν ενέργειες, το ως άνω σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Παροχής Υπηρεσιών Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που αναφέρεται σε θέματα έκδοσης ηλεκτρονικού παραβόλου με ή χωρίς τη μεσολάβηση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζεται ότι οι διάφορες κατηγορίες και τύποι παραβόλων για τη διεκπεραίωση διαδικασιών αρμοδιοτήτων της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών του Υπουργείου Υπ. Με. Δι. είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα του eΠαραβόλου στον υπερσύνδεσμο https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm και, ειδικότερα:
- Για διαδικασίες αρμοδιότητας της Δ/νσης Επιβατικών Μεταφορών υπό το Φορέα Δημοσίου: Υπ.Υποδ.Μεταφ./Επιβατικές Οδικές Μεταφορές.
- Για διαδικασίες αρμοδιότητας της Δ/νσης Συνδυασμένων Μεταφορών υπό το Φορέα Δημοσίου:Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων/ Άδειες Οδήγησης καθώς και το Φορέα Δημοσίου:Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων/Σχολές Οδηγών - ΚΕΘΕΥΟ- ΠΕΙ-ΠΕΕ-ADRΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
α. α.
Τ. ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Κατερίνα Σαρρή


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης