ΠΟΛ.1203/28.6.2000

Εντοκη επιστροφή φόρων και προστίμωνΣχόλια:


28 Ιούν 2000

Taxheaven.gr


Αθήνα, 28 Ιουνίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1058204/3655/19/0016


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ. Δημ. Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Κ. Κούλης
Τηλέφωνο: 36.35.963
Η.Π. 28/6/2000

ΠΟΛ.: 1203


ΘΕΜΑ: Έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων.
1058204/3655/19/0016/ΠΟΛ.1203/28.6.2000

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 1084069/4997-19/0016/εγκυκλίου που αναφέρεται στην έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων που έχουν καταβληθεί αχρεώστητα στις ΔΟΥ, σας πληροφορούμε ότι με νεότερες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μειώθηκε το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου (Ν.Δ.3745/1957) τρίμηνης διάρκειας και θα πρέπει να υπολογίζετε από τις κατωτέρω ημερομηνίες με το νέο μειωμένο πλέον επιτόκιο τον τόκο των επιστρεφόμενων ποσών από την παραπάνω αιτία.
α) Από 14.12.1999 σε 9,19% ετησίως.
β) Από 22.2.2000 σε 8,50% ετησίως.
γ) Από 27.6.2000 σε 8,10% ετησίως.Taxheaven.gr