Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1200/28.6.2000 Υπολογισμός ετήσιας αμοιβής για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού της ωφέλειας από μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ή μερίδων και ποσοστών συμμετοχής

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1200/28.6.2000
Υπολογισμός ετήσιας αμοιβής για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού της ωφέλειας από μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ή μερίδων και ποσοστών συμμετοχής

ΠΟΛ.1200/28.6.2000 Υπολογισμός ετήσιας αμοιβής για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού της ωφέλειας από μετα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1058352/1219/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12) - ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1200

ΘΕΜΑ: Υπολογισμός ετήσιας αμοιβής για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού της ωφέλειας από μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ή μερίδων και ποσοστών συμμετοχής.

1058352/1219/Α0012/ΠΟΛ.1200/28.6.2000

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Με την υποπερ. αα' της περ. α' της παρ. 2 της υπ' αριθ. 1119720/1980/Α0012/απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται ότι για τον προσδιορισμό της ελάχιστης αξίας μεταβίβασης της επιχείρησης από το μέσο όρο των εισοδημάτων ή των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης των πέντε (5) τελευταίων ετών πριν από τη μεταβίβαση αφαιρείται, εκτός των άλλων, η ετήσια αμοιβή η οποία προβλέπεται από τη Σ.Σ.Ε. των εμποροϋπαλλήλων για υπάλληλο με πέντε (5) χρόνια υπηρεσίας χωρίς προσαυξήσεις επιδομάτων πολυετίας και οικογενειακών βαρών.

Η αμοιβή αυτή για το έτος 1999 και από 1.1.2000 και μετά ορίσθηκε στο ποσό των 2.600.000 δρχ. για τις επιχειρήσεις εμπορίας ή παραγωγής αγαθών και στο ποσό των 3.380.000 δρχ. για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

2. Προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις που μεταβιβάζονται, επειδή ο μέσος όρος των εισοδημάτων ή των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης αυτών των επιχειρήσεων προκύπτει μεταξύ άλλων και από την απόδοση του συντελεστή παραγωγής εργασίας, που στις περιπτώσεις αυτές προέρχεται μόνο από ένα άτομο, τον επιχειρηματία Φυσικό Πρόσωπο, το ποσό της αμοιβής που πρέπει να αφαιρείται από το μέσο όρο των εισοδημάτων είναι το ποσό των 2.600.000 δρχ. ή των 3.380.000 δρχ., ανάλογα με το αν πρόκειται για εμπορική - μεταπρατική δραστηριότητα ή εμπορική - παροχής υπηρεσιών, κατά περίπτωση.

3. Προκειμένου, όμως, για τους άλλους υπόχρεους που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994, ο μέσος αυτός όρος των εισοδημάτων της πενταετίας προκύπτει, συνήθως και από την απόδοση της προσωπικής εργασίας περισσοτέρων του ενός ατόμων - εταίρων ή μελών.

4. Ενόψει του γεγονότος αυτού και για την προσαρμογή του τρόπου προσδιορισμού του ελάχιστου ποσού της ωφέλειας στις συνθήκες που επικρατούν πραγματικά κατά τη μεταβίβαση μεριδίων ή μερίδων (πλην ΕΠΕ), θα πρέπει από το μέσο όρο των εισοδημάτων ή των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης να αφαιρούνται ως αμοιβή τα εξής ποσά, κατά περίπτωση:

α) Προκειμένου για μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ΟΕ, το διπλάσιο της ετήσιας αμοιβής, δηλαδή ποσό 5.200.000 δρχ. (2 x 2.260.000) ή 6.700.000 δρχ. (2 x 3.380.000) κατά περίπτωση.

β) Προκειμένου για μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ΕΕ, το διπλάσιο της ετήσιας αμοιβής επί το ποσοστό συμμετοχής των ομόρρυθμων εταίρων στο κεφάλαιο της εταιρίας. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από την ετήσια αμοιβή, δηλαδή από 2.600.000 δρχ. ή 3.380.000 δρχ., κατά περίπτωση.

Για παράδειγμα, σε ΕΕ με ποσοστό συμμετοχής των ομόρρυθμων εταίρων π.χ. 60%, το ποσό της αμοιβής που αναγνωρίζεται για έκπτωση, είναι ίσο με 3.120.000 δρχ. (5.200.000 x 60%).

Στην περίπτωση αυτή, το ποσό που αφαιρείται δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό των 2.600.000 δρχ. ή 3.380.000 δρχ., κατά περίπτωση.

γ) Προκειμένου για τους άλλους υπόχρεους της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994 το διπλάσιο της ετήσιας αμοιβής, δηλαδή το ποσό των 5.200.000 δρχ. (2 x 2.260.000) ή 6.760.000 δρχ. (2 x 3.380.000), κατά περίπτωση.

5. Τα παραπάνω εφαρμόζονται για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από την έκδοση της παρούσας διαταγής και μετά.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης