Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1195/20.6.2000 Είσπραξη του φόρου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων στις ΔΟΥ

Σχόλια:


Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

ΠΟΛ.1195/20.6.2000
Είσπραξη του φόρου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων στις ΔΟΥ

ΠΟΛ.1195/20.6.2000 Είσπραξη του φόρου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων στις ΔΟΥ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Αθήνα, 20 Ιουνίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1054601/3432/016


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
- ΕΡΓΟ TAXIS - Δ/ΝΣΗ 30η - ΚΕΠΥΟ
2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 16η (Εισπρ. Δημ. Εσόδων)
Η.Π.21/06/2000/ΑΧ

ΠΟΛ.: 1195


ΘΕΜΑ: Είσπραξη του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).
1054601/3432/016/ΠΟΛ.1195/20.6.2000

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α'/1995) "περί Δημοσίου Λογιστικού".
2. Τις διατάξεις του Ν.Δ.356/1974 (ΦΕΚ 90/Α') "περί Κώδικος Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων".
3. Τις διατάξεις του Π.Δ.16/1989 (ΦΕΚ 6/Α') "Κανονισμός Λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και λοιπά".
4. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1038540/3148/0016/4.4.1997 (ΦΕΚ 299/Β'/1997) απόφασης.
5. Την υπ' αριθ. 1039386/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
6. Την ανάγκη βελτίωσης των διαδικασιών είσπραξης του φόρου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.
7. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Οι ΔΟΥ κατά την είσπραξη του φόρου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων τρέχοντος έτους, στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος δεν έλαβε ή έχασε το προεκδιδόμενο μηχανογραφικό αποδεικτικό είσπραξης, επιθυμεί να πληρώσει διαφορετικό από το αναγραφόμενο ποσό ή να εξοφλήσει τίτλο πληρωμής, εκδίδουν:

Α. Οι ΔΟΥ TAXIS

1. Διπλότυπα τύπου Α μέσω συστήματος, όταν ο φορολογούμενος έχει υποβάλει δήλωση στη ΔΟΥ τους.
2. Γραμμάτια συμψηφισμού και επιλογή "βεβαιωμένα", όταν ο φορολογούμενος υποβάλλει δήλωση σε άλλη ΔΟΥ TAXIS.
3. Χρηματικό γραμμάτιο, όταν ο φορολογούμενος υποβάλει δήλωση σε χειρόγραφη ΔΟΥ. Στο χρηματικό γραμμάτιο πρέπει να συμπληρώνεται απαραιτήτως ο ΑΦΜ, το είδος φόρου, το οικονομικό έτος, ο αριθμός ειδοποίησης, ο αριθμός χρηματικού καταλόγου και η δόση που πληρώνεται και να αποστέλλεται στη ΔΟΥ παραλαβής το ταχύτερο δυνατό.
Η ΔΟΥ παραλαβής εξοφλεί το χρηματικό γραμμάτιο με χειρόγραφο μηχανογραφικό αποδεικτικό είσπραξης και το αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων για πίστωση.

Β. Οι χειρόγραφες ΔΟΥ (Εκτός TAXIS)

1. Χειρόγραφα μηχανογραφικά αποδεικτικά είσπραξης, όταν ο φορολογούμενος υποβάλει δήλωση στη ΔΟΥ τους.
2. Χειρόγραφα μηχανογραφικά αποδεικτικά είσπραξης, όταν ο φορολογούμενος υποβάλλει δήλωση σε άλλη χειρόγραφη ΔΟΥ.
3. Γραμμάτια συμψηφισμού, όταν ο φορολογούμενος υποβάλλει δήλωση σε ΔΟΥ TAXIS.
Στα γραμμάτια συμψηφισμού πρέπει να συμπληρώνεται απαραιτήτως το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ του φορολογούμενου, ο αριθμός χρηματικού καταλόγου, το είδος φόρου, το οικονομικό έτος, καθώς επίσης και η δόση που καταβάλλεται και να αποστέλλεται στη ΔΟΥ παραλαβής το ταχύτερο δυνατό. Η ΔΟΥ παραλαβής πιστώνει το γραμμάτιο με τις γνωστές διαδικασίες άμεσα με την παραλαβή.
Με εγκυκλίους που θα αποστέλλονται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων θα καθορίζονται ποιες ΔΟΥ εντάσσονται στην Α' ή τη Β' κατηγορία, αντίστοιχα.

Η παρούσα απόφαση, που ισχύει από 1η Ιουνίου 2000, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης