Άρθρα

Βεβαιώσεις για φορολογική χρήση δηλώσεων φορολογικού έτους 2015. Πλήρης οδηγός για την εκτύπωσή τους (Ενημερωμένο)

8 Μάρ 2016

Taxheaven.gr

Ειρήνη Νικ. Λιαπάτη
Λογίστρια - φοροτεχνικός
Μέλος της επιστημονικής ομάδας του TAXHEAVEN


Στο άρθρο αυτό θα βρείτε συγκεντρωμένες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτύπωση των βεβαιώσεων για τις αποδοχές των συνταξιούχων από τα ασφαλιστικά τους ταμεία. Για τα ταμεία που δεν θα αναρτήσουν τις βεβαιώσεις στην ιστοσελίδα τους γίνεται σχετική αναφορά.


Α. Βεβαιώσεις συντάξεων

1. ΙΚΑ :
  αναρτήθηκαν
 • Βεβαίωση ΙΚΑ
 • Βεβαίωση ΕΤΕΑ τ. ΕΤΕΑΜ
 • Βεβαίωση ενταχθέντων ταμείων τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΠΙΛΤ, ΤΣΠ-ΑΤΕ,
 • ΤΑΠ- ΕΤΒΑ και ΤΥΔΚΥ.

Για την έκδοση της βεβαίωσης θα χρειαστείτε :
ΑΜ ασφαλισμένου
ΑΜΚΑ
ΑΜ ΔΙΑΣ
ΑΦΜ

Εκδίδεται ξεχωριστή βεβαίωση για κάθε φορέα ασφάλισης με τον αντίστοιχο αριθμό μητρώου ΔΙΑΣ (τα 4 πρώτα ψηφία είναι 0150, 0151, 0416, 2008, 0164, 0165 και 0171 και αντιστοιχούν στο κάθε ταμείο). Ο ΑΜ ΔΙΑΣ βρίσκεται στο ενημερωτικό σημείωμα της σύνταξης.

 

2. ΕΤΕΑ :  
  (αναρτώνται σταδιακά)    
 • ΕΤΕΑ-Βεβαιώσεις Φορολογικού Έτους 2015 (28111)
   
 • Βεβαίωση για τα κάτωθι ενταχθέντα ταμεία:
  -ΕΤΕΑ-ΤΑΔΚΥ Ταμείο Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
  -ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ-ΚΥ Τ.Ε.Α. Δημοσίων Υπαλλήλων Κεντρική Υπηρεσία
  -ΕΤΕΑ-ΤΕΑΕΙΓΕ πρώην Τ.Ε.Α Εκπαιδευτ. Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης
  -ΕΤΕΑ-ΚΑΠ ΔΕΗ Κλάδος Ασφ. Προσωπικού ΔΕΗ ως προς την επικουρική
  -ΕΤΕΑ- ΤΕΑΠ ΕΛΤΑ Τ.Ε.Α. Προσωπικού ΕΛΤΑ
  -ΕΤΕΑ-ΤΕΑΠ ΕΡΤΤ Τ.Ε.Α. και Προνοίας Προσωπ. ΕΡΤ και Τουρισμού
  -ΕΤΕΑ-ΤΕΑΠ ΟΤΕ Τ.Ε.Α. Προσωπικού ΟΤΕ
  -ΕΤΕΑ- ΤΕΑΠΕΤΕ Τ.Ε.Α. Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας
  -ΕΤΕΑ-ΤΕΑΠΟΖΟ πρώην Τ.Ε.Α. Προσωπ. Οινοποιίας Ζυθοποιίας κλπ.
  -ΕΤΕΑ-ΤΕΑΠΟΚΑ πρώην Τ.Ε.Α. Προσωπ. Οργαν. Κοινων. Ασφάλισης
  -ΕΤΕΑ-ΤΕΑΥΕΚ Τ.Ε.Α. Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων
  -ΕΤΕΑ-ΤΕΑΥΝΤΠ Τ.Ε.Α. Υπαλλήλων Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτορείων
  -ΕΤΕΑ-ΤΕΑΧ πρώην Ταμείο Επικουρ. Ασφάλισης Χημικών
  -ΜΤΣ Μετοχικό Ταμείο Στρατού - Μερίσματα
Δύο τρόποι αναζήτησης:
α) Αριθ. Λογ/μου ΙΒΑΝ (απαιτούνται τουλάχιστον τα τελευταία 8 ψηφία)
ΑΦΜ
ΑΜΚΑ
 

β) Φορέας Σύνταξης
ΑΜ Σύνταξης
ΑΦΜ
ΑΜΚΑ

(Δείτε τις οδηγίες εκτύπωσης Βεβαιώσεων Αποδοχών για τους συνταξιούχους του Ε.Τ.Ε.Α.)

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΤΕΑ, οι βεβαιώσεις θα παραλαμβάνονται από τις  Τράπεζες, με τη διαδικασία που ίσχυε και κατά τα παρελθόντα έτη, για τα κάτωθι επικουρικά ταμεία :
ΤΑΠΤΠ Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπ. Τράπεζας Πίστεως (ALPHA BANK)
ΕΛΕΜ Ειδ. Λογ/μος Επικουρ. Μελών (Προσωπ. Αγροτικής Τράπεζας)
ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ Τομέας Επικουρ. Ασφαλ. Προσωπ. ΕΤΒΑ

 

 

3. ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΉΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ :
  (αναρτήθηκαν)  
 • Βεβαίωση Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους
 • Βεβαίωση Μετοχικού Ταμείου Π.Υ.
Χρησιμοποιείτε τους κωδικούς TAXISNET

 

4. ΟΓΑ :
  (αναρτήθηκαν)  
Εκτύπωση βεβαίωσης συντάξεων για φορολογικό έτος 2015 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΓΑ => Υπηρεσίες προς το κοινό =>

 

5. ΟΑΕΕ :
  (αναρτήθηκαν)  
  Βεβαιώσεις αποδοχών συντάξεων ΟΑΕΕ Χρειάζεται ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ

 

6. ΤΣΜΕΔΕ :
  (αναρτήθηκαν)
  Για την έκδοση της βεβαίωσης ηλεκτρονικά, θα πρέπει να έχει προηγηθεί εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ταμείου και παραλαβή κλειδαρίθμου  Εναλλακτικά μπορείτε να παραλάβετε την έγγραφη βεβαίωση από το Ταμείο

 

7. ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ
  (αναρτήθηκαν)
  Για την εκτύπωση της βεβαίωσης ακολουθήστε τον ανωτέρω σύνδεσμο

 

8. ΤΣΑΥ (ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ)
  (έχει ξεκινήσει η αποστολή) Θα αποσταλεί ταχυδρομικά

 

9. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ:
   (αναρτήθηκε)
  Αριθμός Μητρώου ΜΤΝ - ΑΜΚΑ  - ΑΦΜ

 

10. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  (αναρτήθηκε)  
  Αριθμός Μητρώου - ΑΜΚΑ  - ΑΦΜ

 

11. ΕΚΟΕΜΣ
  (αναρτήθηκε)
Ειδικός Κλάδος Οικον. Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού

 

12. ΝΑΤ
  (αναρτήθηκε)  
  Αριθμός Μητρώου Συνταξιούχου - ΑΦΜ  - ΑΜΚΑ

 

13. ΤΕΑΠΑΣΑ
  (αναρτήθηκαν)  
(Σώματα Ασφαλείας - Αστυνομία/Πυροσβεστική) ΑΜΚΑ - ΑΦΜ

 

14. ΕΤΑΠ ΜΜΕ
  Θα αποσταλεί ταχυδρομικά
Ταμείο Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου

 

15. ΕΔΟΕΑΠ
  Θα αποσταλεί ταχυδρομικά
Ενιαίος Δημοσ. Οργανισμός Επικουρ. Ασφάλισης και Περίθαλψης

 

16. ΟΠΕΚΕΠΕ (Αναρτήθηκαν)
α. Βεβαιώσεις επιδοτήσεων Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
β. Δείτε και σχετικό άρθρο στον κόμβο: Η βεβαίωση επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε σχέση με τη φορολογία εισοδήματος

 

17. ΟΑΕΕ
 Βεβαιώσεις εισφορών (Αναρτήθηκαν) 

 
Taxheaven.gr