ΠΟΛ.1179/31.5.2000

Προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για μέλη ή Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ, για τις αμοιβές τους από μισθούς, για τους οποίους φορολογούνται στη Δ κατηγορίαΣχόλια:


31 Μάι 2000

Taxheaven.gr
Αθήνα, 31 Μαΐου 2000
Αριθμ.Πρωτ.:1050766/1082/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ( Δ. 12 )
ΤΜΗΜΑ : Α΄
Πληροφορίες: Χ. Χαρτώνα
Τηλέφωνα:33.75.315

ΠΟΛ.:1179

ΘΕΜΑ: Προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για μέλη ή Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας, για τις αμοιβές τους από μισθούς, για τους οποίους φορολογούνται στη Δ' κατηγορία.

1050766/1082/Α0012/ΠΟΛ.1179/31.5.00 

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τη διάταξη της περ. στ' της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, ο μισθός που καταβάλλεται από ΑΕ στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές τα μέλη του Δ.Σ. είναι ασφαλισμένα σε οποιονδήποτε, εκτός του ΙΚΑ, Ασφαλιστικό Οργανισμό ή Ταμείο, θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.

2. Λόγω αμφιβολιών που δημιουργήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 62 για την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των πιο πάνω προσώπων, γίνεται δεκτό ειδικά για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2000 των προσώπων αυτών, να υποβάλλονται μέσα στις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων που περιλαμβάνουν και εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, μετά βέβαια και τις παρατάσεις που δόθηκαν.

Taxheaven.gr