ΠΟΛ.1169/26.5.2000

Τροποποίηση της υπ αριθ. 1144814/26361/30.12.1998 - ΠΟΛ.1310 (ΦΕΚ 1328/Β/30.12.1998) ΑΥΟ, σχετικά με τον προσδιορισμό της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης με το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμούΣχόλια:


26 Μάι 2000

Taxheaven.gr
Αθήνα, 26 Μαΐου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1048157/2196/ΔΟΟΤΥ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Τηλέφωνο: 52.35.643, 52.34.741, 52.33.829

ΠΟΛ.: 1169

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ. 1144814/26361/30-12-98, ΠΟΛ.1310 (ΦΕΚ 1528/Β'/30-12-98) απόφασης του Υπ. Οικονομικών, σχετικά με τον προσδιορισμό της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης με το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού.
 1048157/2196/ΔΟΟΤΥ/ΠΟΛ.1169/26.5.2000

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α') και του άρθρου 14 του Ν.1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α').
2. Τις ιδιαιτερότητες της γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης, όπως χρήση (αγροτική, βοσκότοπος, δασική κ.λπ.), οικοδομική εκμετάλλευση, θέση (εντός Γ.Π.Σ., πρόσωπο σε Εθνική, Επαρχιακή, Κοινοτική οδό), απόσταση από τη θάλασσα, αρτιότητα, απαλλοτρίωση κ.λπ.
3. Την ανάγκη εφαρμογής, κατά τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, των σχετικών με το αντικειμενικό σύστημα διατάξεων ενιαία.
4. Την υπ' αριθ. 1144814/26361/1998 - ΠΟΛ.1310 (ΦΕΚ 1328/Β'/1998) ΑΥΟ, σχετικά με τον προσδιορισμό της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης με το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού.
5. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') ΑΥΟ, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
6. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την υπ' αριθ. 1144814/26362/30.12.1998 - (ΦΕΚ 1328/Β'/ /30.12.1998) ΑΥΟ και ορίζουμε τα ακόλουθα: Οταν πρόκειται για εδαφικές εκτάσεις τμήματα των οποίων εμπίπτουν εν μέρει στη ζώνη των 800 μ. από τη θάλασσα και εν μέρει πέραν αυτής, τότε για τον υπολογισμό της αξίας των πέραν των 800 μ. τμημάτων, εφόσον αυτά είναι δασικά, λαμβάνεται υπόψη η ΑΒΑ της περιοχής στην οποία ανήκουν.

Στην περίπτωση αυτή, δεν λαμβάνονται υπόψη οι αντίστοιχοι συντελεστές απόστασης από τη θάλασσα που ισχύουν για την ενιαία εδαφική έκταση.

Taxheaven.gr