Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1166/22.5.2000 Μη υπαγωγή σε τέλη χαρτοσήμου της βεβαίωσης έναρξης εργασιών που εκδίδεται προκειμένου να χορηγηθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σε αλλοδαπές εταιρίες για αγορά ακινήτου στην Ελλάδα

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1166/22.5.2000
Μη υπαγωγή σε τέλη χαρτοσήμου της βεβαίωσης έναρξης εργασιών που εκδίδεται προκειμένου να χορηγηθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σε αλλοδαπές εταιρίες για αγορά ακινήτου στην Ελλάδα


ΠΟΛ.1166/22.5.2000 Μη υπαγωγή σε τέλη χαρτοσήμου της βεβαίωσης έναρξης εργασιών που εκδίδεται προκειμένου να

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Αθήνα, 22 Μαΐου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1047051/217/Τ.&Ε.Φ.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Ι. Τσαμπουράκης
Τηλέφωνο: 3642922

ΠΟΛ.: 1166


ΘΕΜΑ: Μη υπαγωγή σε τέλη χαρτοσήμου της βεβαίωσης έναρξης εργασιών που εκδίδεται προκειμένου να χορηγηθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σε αλλοδαπές εταιρείες για αγορά ακινήτου στην Ελλάδα. 1047051/217/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1166/22.5.2000

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με την οφειλή ή μη των προβλεπόμενων από τις διατάξεις της παρ 6 του άρθρου 19 του Ν.1882/1990 Τελών Χαρτοσήμου στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις έναρξης εργασιών από τις ΔΟΥ σε αλλοδαπές εταιρίες που αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα, διευκρινίζουμε

τα εξής:

Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα που αποκτούν ακίνητο στο εσωτερικό της χώρας, υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν.1642/1986, όπως ισχύουν, να υποβάλουν δήλωση έναρξης εργασιών, προκειμένου να τους χορηγηθεί ΑΦΜ.

Οι βεβαιώσεις που εκδίδονται από τις ΔΟΥ, συνεπεία των ανωτέρω υποχρεωτικά υποβαλλόμενων δηλώσεων έναρξης εργασιών, δεν υπάγονται στα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 19 του Ν.1882/1990 τέλη χαρτοσήμου, όπως ισχύουν, με την προϋπόθεση ότι τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα δεν ασκούν οικονομική
δραστηριότητα κατά τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν.1642/1986. Και τούτο γιατί μόνη η αγορά ακινήτου δεν απαιτεί άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, που είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για την οφειλή των τελών χαρτοσήμου, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 19 του Ν.1882/1990.

Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα τέλη χαρτοσήμου στις ανωτέρω περιπτώσεις, επιστρέφονται στους δικαιούχους, με βάση και τις υποβαλλόμενες σχετικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων, με την επιφύλαξη των ισχυουσών διατάξεων περί παραγραφής.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης