Αρ. πρωτ.: ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1160880 ΕΞ 2015/14.12.2015 | Taxheaven

Live Search Results

Αρ. πρωτ.: ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1160880 ΕΞ 2015/14.12.2015

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-12-2015 ]
Αρ. πρωτ.: ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1160880 ΕΞ 2015/14.12.2015
Τρόπος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών τοπικής σημασίας, με βάση τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. (4308/2014)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 14/12/2015
Αρ. Πρωτ.: ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1160880 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ'- (Κ.Φ.Α.Σ.)

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 210 3638389
Fax : 210 3641620
E-mail:

Θέμα: Τρόπος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών τοπικής σημασίας, με βάση τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. (4308/2014)


Απαντώντας στην ως άνω σχετική αίτηση σας, με την οποία ερωτάτε εάν Ο.Ε.- επιχείρηση εκμετάλλευσης ιαματικής πηγής τοπικής σημασίας, για παρεχόμενες υπηρεσίες της προς το κοινό, από 1.1.2015 υποχρεούται σε έκδοση παραστατικών (εισιτήρια υδροθεραπείας), μέσω φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 12 του ν. 4308/2014, η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης (αποδείξεων λιανικής ή τιμολογίων), γίνεται με τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, που προβλέπει ο ν. 1809/1988 κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.

Περαιτέρω, με την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1002/31.12.2014, ορίστηκαν οι κατηγορίες οντοτήτων, που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών. Επισημαίνεται ότι στην περ. δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της προαναφερόμενης απόφασης, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται και ο εκμεταλλευτής ιαματικών πηγών του Ε.Ο.Τ.

Ενόψει των προαναφερομένων, εφόσον οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών τοπικής σημασίας δεν εμπίπτουν στις απαλλαγές της ανωτέρω απόφασης, δεν εξαιρούνται από τη χρήση Φ.Η.Μ. για την έκδοση των στοιχείων λιανικής πώλησης. Κατά συνέπεια, για παρεχόμενες υπηρεσίες, από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών τοπικής σημασίας, τα στοιχεία λιανικής πώλησης (εισιτήρια υδροθεραπείας) εκδίδονται με τη χρήση ταμειακής μηχανής ή μηχανισμού ΕΑΦ.Δ.Σ.Σ.
Σχετικές επίκαιρες αποφάσεις

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Σχετικές ειδήσεις άρθρα

Related from Links


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

Word!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab