Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1160880 ΕΞ 2015/14.12.2015 Τρόπος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών τοπικής σημασίας, με βάση τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. (4308/2014)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-12-2015 ]
Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αρ. πρωτ.: ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1160880 ΕΞ 2015/14.12.2015
Τρόπος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών τοπικής σημασίας, με βάση τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. (4308/2014)

Αθήνα, 14/12/2015
Αρ. Πρωτ.: ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1160880 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ'- (Κ.Φ.Α.Σ.)

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 210 3638389
Fax : 210 3641620
E-mail:

Θέμα: Τρόπος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών τοπικής σημασίας, με βάση τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. (4308/2014)


Απαντώντας στην ως άνω σχετική αίτηση σας, με την οποία ερωτάτε εάν Ο.Ε.- επιχείρηση εκμετάλλευσης ιαματικής πηγής τοπικής σημασίας, για παρεχόμενες υπηρεσίες της προς το κοινό, από 1.1.2015 υποχρεούται σε έκδοση παραστατικών (εισιτήρια υδροθεραπείας), μέσω φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 12 του ν. 4308/2014, η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης (αποδείξεων λιανικής ή τιμολογίων), γίνεται με τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, που προβλέπει ο ν. 1809/1988 κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.

Περαιτέρω, με την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1002/31.12.2014, ορίστηκαν οι κατηγορίες οντοτήτων, που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών. Επισημαίνεται ότι στην περ. δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της προαναφερόμενης απόφασης, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται και ο εκμεταλλευτής ιαματικών πηγών του Ε.Ο.Τ.

Ενόψει των προαναφερομένων, εφόσον οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών τοπικής σημασίας δεν εμπίπτουν στις απαλλαγές της ανωτέρω απόφασης, δεν εξαιρούνται από τη χρήση Φ.Η.Μ. για την έκδοση των στοιχείων λιανικής πώλησης. Κατά συνέπεια, για παρεχόμενες υπηρεσίες, από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών τοπικής σημασίας, τα στοιχεία λιανικής πώλησης (εισιτήρια υδροθεραπείας) εκδίδονται με τη χρήση ταμειακής μηχανής ή μηχανισμού ΕΑΦ.Δ.Σ.Σ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης