ΠΟΛ.1163/18.5.2000

Φορολογική μεταχείριση επιχορήγησης ΟΑΕΔΣχόλια:


18 Μάι 2000

Taxheaven.gr


Αθήνα, 18 Μαΐου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1045166/994/Α΄0012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Μ. Μαμάκου
Τηλέφωνο: 33.75.313

ΠΟΛ.: 1163


ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση επιχορήγησης Ο.Α.Ε.Δ.


1045166/994/Α0012/ΠΟΛ.1163/18.5.2000

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν.2238/1994, ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές αυτών.
2. Με βάση τα παραπάνω, το ποσό της επιχορήγησης που λαμβάνουν νέοι επαγγελματίες, που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ, λόγω άσκησης από μέρους τους ατομικής εμπορικής επιχείρησης, αποτελεί ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. Τούτο, γιατί η αιτία της καταβολής του είναι ακριβώς η άσκηση από μέρους τους αυτής της επιχείρησης.

3. Επιπλέον, τονίζεται ότι το ποσό της επιχορήγησης δεν μπορεί να αποτελέσει μειωτικό στοιχείο της δαπάνης που πραγματοποίησαν οι δικαιούχοι για την αγορά του πάγιου εξοπλισμού της ατομικής τους επιχείρησης, καθόσον, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η αιτία της καταβολής του δεν είναι η αγορά αυτού του εξοπλισμού, αλλά μόνο το γεγονός ότι ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση.


Taxheaven.gr