ΠΟΛ.1161/18.5.2000

Αρμόδιος Φορέας για την έκδοση πιστοποιητικού αυθεντικότητας επιβατικού αυτοκινήτουΣχόλια:


18 Μάι 2000

Taxheaven.gr
Αθήνα, 18 Μαΐου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1031356/649/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Μ. Μαμάκου
Τηλέφωνα: 33.75.315

ΠΟΛ.: 1161

ΘΕΜΑ: Αρμόδιος φορέας για την έκδοση πιστοποιητικού αυθεντικότητας επιβατικού αυτοκινήτου.

1031356/649/Α0012/ΠΟΛ.1161/18.5.00

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ. εε' της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν.2238/1994, όπως προστέθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 2 του Ν.2753/1999, η τεκμαρτή δαπάνη που υπολογίζεται με βάση τους φορολογήσιμους ίππους μειώνεται κατά ποσοστό 60% για επιβατικό αυτοκίνητο Ιδιωτικής Χρήσης, για το οποίο έχουν παρέλθει τριάντα (30) έτη από το έτος κατασκευής του, εφόσον διαθέτει πιστοποιητικό αυθεντικότητας, το οποίο εκδίδεται από διεθνή ή ημεδαπό Φορέα που έχει αρμοδιότητα να εκδίδει αυτό το πιστοποιητικό.

2. Η Ελληνική Ομοσπονδία Οχημάτων Εποχής (ΕΟΟΕ) είναι στη χώρα μας το μοναδικό Δευτεροβάθμιο Συλλογικό Οργανο στο χώρο των ιστορικών οχημάτων και σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΣΤ/1831/1978 απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών, όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. Β/Οικ.13873/330/27.5.1999 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, καταγράφει όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος (αντίκες) με βάση τους Διεθνείς Κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (ΔΟΑ/FIA) ή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Παλαιών
Αυτοκινήτων (ΔΟΠΑ/FIVA) ή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μοτοσικλέτας (ΔΟΜ/FIM).

3. Η Ελληνική Ομοσπονδία Οχημάτων Εποχής επιμελείται το φάκελο κάθε οχήματος, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, με την πρόσθετη διαβεβαίωση ότι το όχημα εξακολουθεί να διατηρείται στην πρέπουσα αρχική του κατάσταση για το ιστορικό, τεχνολογικό, εκπαιδευτικό και συλλεκτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει.

4. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Ελληνική Ομοσπονδία Οχημάτων Εποχής, με βάση τα στοιχεία που τηρεί, μπορεί να βεβαιώσει για την αυθεντικότητα του οχήματος, δηλαδή εάν το όχημα διατηρείται στην πρέπουσα αρχική του κατάσταση.

5. Συνεπώς, οι κάτοχοι μηχανοκίνητου οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος (αντίκας), εφόσον από το έτος κατασκευής του έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πάνω από τριάντα (30) έτη, προκειμένου να τύχουν της μείωσης της τεκμαρτής δαπάνης κατά ποσοστό 60%, οφείλουν να προσκομίζουν στην αρμόδια ΔΟΥ, μαζί με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος, πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η αυθεντικότητα του οχήματος αυτού, το οποίο σύμφωνα με τα παραπάνω μπορεί να εκδίδει η Ελληνική Ομοσπονδία Οχημάτων Εποχής.


Taxheaven.gr