1042963/10606/Β0012/10.5.2000

Παράταση προθεσμίας υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των ΑΕ και ΕΠΕ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣχόλια:


10 Μάι 2000

Taxheaven.gr


Παράταση προθεσμίας υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των ΑΕ και ΕΠΕ - ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
1042963/10606/Β0012/10.5.2000

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών παρατείνονται από 12 Μαϊου 2000 μέχρι 26 Μαϊου 2000, ανάλογα με το καταληκτικό ψηφίο του ΑΦΜ των υπόχρεων, οι προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των ΑΕ, οι οποίες λήγουν από 10 μέχρι 24 Μαϊου 2000, ανάλογα με το καταληκτικό ψηφίο του ΑΦΜ τους.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ότι οι πιο πάνω προθεσμίες ισχύουν και για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2000 των ΑΕ όλης της χώρας, ανάλογα με το καταληκτικό ψηφίο του ΑΦΜ τους.
Επίσης, παρατείνεται μέχρι 26 Μαϊου 2000 η προθεσ ία υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος των ημεδαπών ΕΠΕ, Συνεταιρισμών και Δημοσίων και Δημοτικών Επιχειρήσεων ή Οργανισμών.


Taxheaven.gr