ΠΟΛ.1141/11.4.2000

Υπολογισμός εισφοράς ΤΣΑ των Φ.Δ.Χ. ΑυτοκινήτωνΣχόλια:


11 Απρ 2000

Taxheaven.gr


Αθήνα, 11 Απριλίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1037723/469/Τ.&Ε.Φ.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες Ε. Παπαδοπούλου
Τηλέφωνα: 3642922

ΠΟΛ.: 1141


ΘΕΜΑ: Υπολογισμός εισφοράς Τ.Σ.Α. των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων

1037723/469/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1141/11.4.2000

Σε συνέχεια των υπ' αριθ. 1131853/1501/και 1046345/455/εγκυκλίων διαταγών μας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, επειδή παρατηρήθηκε και πάλι λανθασμένος υπολογισμός της εισφοράς ΤΣΑ των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων, διευκρινίζονται τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1α' (περ. 6η') του άρθρου 10 του Ν.2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α'/24.12.1997) για τα Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα των οποίων τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση την ιπποδύναμη και το ωφέλιμο φορτίο, η εισφορά υπέρ ΤΣΑ υπολογίζεται μόνο με βάση την ιπποδύναμη, δηλαδή στην περίπτωση αυτή το ποσό της εισφοράς ανέρχεται για κάθε ίππο ισχύος του κινητήρα σε 60 δρχ. ανά μήνα και σε ετήσια βάση (60 Χ 12) σε 720 δρχ.

2. Παρά τις διευκρινίσεις που δόθηκαν με τις εγκυκλίους διαταγές μας (ΠΟΛ.1324/17.12.1997, ΠΟΛ.1110/11.5.1999), διαπιστώθηκε ότι για τα Φορτηγά Δ.Χ. αυτοκίνητα που αποτελούνται από ρυμουλκό (τράκτορ) και επικαθήμενο, η εισφορά ΤΣΑ του Ν.2556/1997 υπολογίστηκε και πάλι και με τους ίππους και με το ωφέλιμο φορτίο, αντί του ορθού τρόπου υπολογισμού μόνο με βάση τους φορολογούμενους ίππους.
Για το λόγο αυτό, παραθέτουμε κατωτέρω παράδειγμα ορθού υπολογισμού των ετήσιων τελών κυκλοφορίας και των εισφορών ΤΣΑ που αφορά Φορτηγό Δ.Χ. αυτοκίνητο με ρυμουλκό (τράκτορ) 72 φορολογήσιμων ίππων και επικαθήμενο μέγιστου ωφέλιμου φορτίου 24.520 κιλών:


Για το ρυμουλκό (τράκτορ)
Τέλη κυκλοφορίας (ίπποι Χ 81 δρχ.) 72 Χ 81 = 5.832 δρχ.
Εισφορά ΤΣΑ Ν.1759/1988 (τέλη κυκλ. Χ 25%) 5.832 Χ 25% = 1.458 δρχ.
Εισφορά ΤΣΑ Ν.2556/1997 (ίπποι Χ 720 δρχ.) 72 Χ 720 = 51.840 δρχ.


Σύνολο 59.130 δρχ.

Για το επικαθήμενο
Τέλη κυκλοφορίας (ωφέλ. φορτίο Χ 5 δρχ.) 24.520 Χ 5 = 122.600 δρχ.
Εισφορά ΤΣΑ Ν.1759/1988 (τέλη κυκλ. Χ 25%) 122.600 Χ 25% = 30.650 δρχ.


Σύνολο 153.250 δρχ.

Γενικό Σύνολο 59.130 + 153.250 = 212.380 δρχ.

3. Στις περιπτώσεις εκείνες που η εισφορά ΤΣΑ έχει υπολογιστεί διαφορετικά (με βάση και το ωφέλιμο φορτίο) στα ανωτέρω Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα, η επιπλέον διαφορά θα διαγράφεται ή επιστρέφεται, κατά περίπτωση, με βάση και τις
υποβαλλόμενες σχετικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

4. Το ΚΕΠΥΟ, στο οποίο κοινοποιείται η εγκύκλιός μας αυτή, θα πρέπει, κατά τη μηχανογραφική επεξεργασία των τελών κυκλοφορίας των ανωτέρω αυτοκινήτων Φ.Δ.Χ., να υπολογίζει την εισφορά ΤΣΑ του Ν.2556/1997 μόνο με βάση την ιπποδύναμη.


Taxheaven.gr