ΠΟΛ.1145/31.12.2003

Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας (Ν. 3015/02/ΦΕΚ 104 Α΄)

31 Δεκ 2003

Taxheaven.gr
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1116070/1759/Δ.Ο.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΟΛ 1145

ΘΕΜΑ: - Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας (Ν. 3015/02/ΦΕΚ 104 Α΄).
- Αίτηση εφαρμογής της Σύμβάσης.Στα πλαίσια της εφαρμογής της στο θέμα αναφερόμενης Σύμβασης μεταξύ των δύο Κρατών, και σύμφωνα με ης διατάξεις του άρθ. 25 αυτής, συμφωνήθηκε ότι το έντυπο της αίτηση φωτο_φο επισυνάπτεται, για την εφαρμογή της εν λόγω Σύμβασης και το ενσωματωμένo σ΄ αυτήν πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας θα είναι τρίγλωσσο (Ελληνικά, Ισπανικά και Αγγλικά).

Εφιστούμε την προσοχή σας, ότι η εν λόγω αίτησή, πλήρως συμπληρωμένη και με την υπογραφή και την σφραγίδα της αρμόδιας φορολογικής αρχής της Ισπανίας, θα πρέπει να σας προσκομίζεται σε δύο φύλλα.

Τέλoς, στην περίπτωση επιστροφής φόρου που, έχει επιβληθεί παρά ης διατάξεις της ανωτέρω

Σύμβασης, θα χρησιμοποιείται το αυτό έντυπο.

Taxheaven.gr