ΠΟΛ.1133/14.3.2000

Τήρηση βιβλίων από τα γραφεία Λήψης και Διαβίβασης Εντολών των ΑΕΛΔΕ

14 Μάρ 2000

Taxheaven.gr


Αθήνα, 14 Μαρτίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1036447/304/0015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Μ.Σταρά
Τηλέφωνα: 3638878

ΠΟΛ.: 1133


ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίων από τα γραφεία Λήψης και Διαβίβασης Εντολών των ΑΕΛΔΕ.

1036447/304/0015/ΠΟΛ.1133/14.3.2000

Επειτα από προφορικά και γραπτά ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με την υποχρέωση τήρησης βιβλίων Υποκαταστήματος από τα "γραφεία" λήψης και διαβίβασης χρηματιστηριακών εντολών των ΑΕΛΔΕ, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 ορίζουν ότι: "1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού, υποκατάστημα είναι οποιαδήποτε εκτός της έδρας της επιχείρησης επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα".

2. Ενόψει των ανωτέρω, η δραστηριότητα της λήψης και της διαβίβασης χρηματιστηριακών εντολών (τηλεφωνικά ή μη) από τα γραφεία των ΑΕΛΔΕ χαρακτηρίζεται ως συναλλακτική δραστηριότητα και, ως εκ τούτου, τα γραφεία αυτά
χαρακτηρίζονται ως Υποκαταστματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ΚΒΣ, αφού από αυτά (τα γραφεία) παρέχονται υπηρεσίες στους πελάτες.

Συνεπώς, για τα γραφεία αυτά τα οποία χαρακτηρίζονται ως Υποκαταστήματα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9, έχουν δηλαδή υποχρέωση να τηρούν βιβλία κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις αυτές για τις τυχόν ταμειακές και συμψηφιστικές πράξεις που διενεργούνται από αυτά.

3. Τέλος, επισημαίνεται ότι μέχρι την 30ή Απριλίου δεν θα επιβάλλονται κυρώσεις για την μη τήρηση βιβλίων Υποκαταστήματος από τα γραφεία αυτά.


Taxheaven.gr