ΠΟΛ.1132/11.4.2000

Επιτροπές παιγνίων άρθρου 15, παρ. 4 του Ν.2753/1999Σχόλια:


11 Απρ 2000

Taxheaven.gr
Αθήνα, 11 Απριλίου 2000
Αρ.Πρωτ.: 1036491/454/Τ.&Ε.Φ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Πληροφορίες: Ι.Κοψιά
Τηλέφωνα: `3644781

ΠΟΛ.: 1132

ΘΕΜΑ: Επιτροπές παιγνίων άρθρου 15 παρ.4 ν.2753/1999.
1036491/454/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1132/11.4.2000

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 1000718/5/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1001/5.1.2000 ΕΔΥΟ, με την οποία κοινοποιήθηκε η υπ' αριθ. 1120326/1518/Α0006/24.12.1999 ΑΥΟ, που αφορά τη συγκρότηση και τον ορισμό των μελών των δύο τριμελών Επιτροπών παιγνίων και η οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ' αριθ. 1009850/111/Α0006/ /31.1.2000 και 1023462/261/Α0006/3.3.2000 ΑΥΟ, σας γνωστοποιούμε τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των ανωτέρω Επιτροπών.


Ειδικότερα: Η Α' Επιτροπή Παιγνίων, που εδρεύει στην Αθήνα, στεγάζεται στην Καλλιθέα, στο επί της οδού Εσπερίδων 3Α' κτίριο. Τα αποστελλόμενα, όμως, σ' αυτή έγγραφα θα πρέπει να απευθύνονται ως εξής: "Υπουργείο Οικονομικών, Α' Επιτροπή Παιγνίων, Καραγιώργη Σερβίας 10, Τ.Κ. 101 84, Αθήνα". Για τηλεφωνική επικοινωνία μπορείτε να απευθύνεσθε στον Πρόεδρο της Επιτροπής Χρ. Σαρακατσάνο, στο προσωρινό τηλέφωνο 33.14.393. Η Β' Επιτροπή Παιγνίων, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στεγάζεται στο κτίριο του ΣΔΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας, επί της οδού Ολύμπου 29β', Τ.Κ. 570 09, Καλοχώρι. Για τηλεφωνική επικοινωνία μπορείτε να απευθύνεσθε στο μέλος της Επιτροπής Νικ. Ξεσφίγγη, στο προσωρινό τηλέφωνο (031) 754.080, Fax: (031) 571.205.

Συνεπώς, Σημειώματα Ελέγχου που έχουν συντάξει τα ελεγκτικά όργανα από 1.1.2000, καθώς και Σημειώματα Ελέγχου που συντάχθηκαν μέχρι 31.12.1999, αλλά δεν έχουν αποσταλεί στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Παιγνίων (ΓΕΠ), θα πρέπει να αποσταλούν στις δύο αυτές Επιτροπές ανάλογα με τη χωρική τους αρμοδιότητα και όχι στη ΓΕΠ. Επίσης, στις ανωτέρω Επιτροπές θα πρέπει να απευθύνεσθε για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση που αφορά υποθέσεις εξέτασης παιγνιομηχανημάτων, για τις οποίες δεν επελήφθη η ΓΕΠ μέχρι 31.12.1999. Μέρος των υποθέσεων αυτών, όπως αναλυτικά ενημερώθηκαν τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, έχει ήδη παραδοθεί στις ανωτέρω Επιτροπές, σύντομα δε, θα παραδοθούν και οι υπόλοιπες υποθέσεις.

Taxheaven.gr