Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1127/29.3.2000 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του v.2238/1994 μετά την περαίωση εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2753/1999

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1127/29.3.2000
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του v.2238/1994 μετά την περαίωση εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2753/1999


ΠΟΛ.1127/29.3.2000 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του v.2238/1994 μετά την περαίωση εκκρεμών υποθέσεων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ Α΄
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1034417/717/Α0012
ΠΟΛ.: 1127

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.2238/1994 μετά την περαίωση εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.2753/1999. Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 17 του ν.2238/1994 μεταξύ των ποσών που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της συνολικής ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης του φορολογούμενου λαμβάνονται υπόψη και τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται για αγορά ακινήτων. Ως τίμημα αγοράς λαμβάνεται η αξία που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982. Αν το τίμημα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια συμβόλαια είναι μεγαλύτερο από την πιο πάνω αξία, ως καταβαλλόμενη δαπάνη λαμβάνεται το καθοριζόμενο σε αυτά τα συμβόλαια τίμημα. Ειδικά για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, ως καταβαλλόμενη δαπάνη λαμβάνεται: α) Το τίμημα που
καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια συμβόλαια. β) Η διαφορά μεταξύ του τιμήματος ή της αξίας, κατά περίπτωση, που φορολογήθηκε και της πραγματική αξίας του ακινήτου, η οποία εξευρίσκεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων.

2. Τα παραπάνω ρυθμίστηκαν νομοθετικά με την παράγραφο 11 του άρθρου 4 του ν.2579/1998 και ισχύουν για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από 1/1/1997 και μετά.

3. Πριν από την παραπάνω νομοθετική ρύθμιση, όσον αφορά το τίμημα αγοράς ακινήτου, είχε γίνει δεκτό με την 1089583/2131/Α0012/ΠΟΛ.1207/9.10.1991 διαταγή μας προς αποφυγή των αντιδικιών και αμφισβητήσεων κατά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.δ.3323/1955 (σήμερα άρθρο 17 ν.2238/1994) στην περίπτωση αγοράς ακινήτου που βρίσκεται σε περιοχή που δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων ως δαπάνη θα ληφθεί υπόψη η προσωρινή αξία που προσδιορίζεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη από το τίμημα του ακινήτου που συμφωνήθηκε με το συμβόλαιο.

4. Με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.2753/1999 δόθηκε η δυνατότητα στους φορολογουμένους να περαιώσουν τις υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων που εκκρεμούν, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται σ' αυτές τις διατάξεις.

5. Ύστερα από τα παραπάνω σε περίπτωση περαίωσης εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου με σύντομη διαδικασία με βάση τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.2753/1999 ή άλλες διατάξεις νόμου ή σχετική απόφαση, του Υπουργού Οικονομικών, ως τίμημα των ακινήτων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.2238/1994 θα λαμβάνεται η φορολογητέα αξία που θα ληφθεί υπόψη για την επιβολή του φόρου μεταβίβασης ακινήτων κατά την περαίωση αυτών των υποθέσεων.

6. Οι αρμόδιες δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες πρέπει να προβούν στις ενέργειες που απαιτούνται ώστε σχετικές υποθέσεις κατά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους για τον προσδιορισμό της δαπάνης αγοράς ως τίμημα του ακινήτου να ληφθεί το τίμημα που προσδιορίστηκε κατά την οριστική περαίωση της οικείας υπόθεσης φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, προστιθεμένων βέβαια και των λοιπών επιβαρύνσεων (φόρου μεταβίβασης, συμβολαιογραφικά έξοδα κτλ.).

7. Τέλος, όσον αφορά τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος προηγουμένων ετών, εφόσον μετά την εκκαθάρισή τους με βάση τα παραπάνω, προκύπτει φόρος για επιστροφή, θα επιστραφεί, με την προϋπόθεση ότι το δικαίωμα του φορολογουμένου για την επιστροφή αυτού του φόρου που του αναλογεί δεν έχει παραγραφεί.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Με Ε.Υ.
Ο Γενικός Γραμματέας
Χ. ΑΛΑΜΑΝΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης