ΠΟΛ.1126/5.4.2000

Προθεσμία υποβολής ανακλητικών δηλώσεων των υπόχρεων της παρ. 4 του άρθρου 2 του v.2238/1994 με διαχείριση που έληξε μέχρι 16 Νοεμβρίου 1999Σχόλια:


5 Απρ 2000

Taxheaven.gr
Αθήνα, 5 Απριλίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1034857/747/Α' 0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12)
Τηλέφωνο: 3375317, 318

ΠΟΛ.: 1126

ΘΕΜΑ: Προθεσμία υποβολής ανακλητικών δηλώσεων των υποχρέων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994, με διαχείριση που έληξε μέχρι 16 Νοεμβρίου 1999.
1034857/747/Α0012/ΠΟΛ.1126/5.4.2000

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι η προθεσμία υποβολής συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Ε5), που είχε δοθεί με την υπ' αριθ. 1016196/309/Α0012/διαταγή μας, παρατείνεται μέχρι 28 Απριλίου 2000, προκειμένου οι υπόχρεοι της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994, οι οποίοι είτε απόκτησαν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ' κατηγορίας) ή από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος (Ζ' κατηγορίας) και διέκοψαν τη δραστηριότητά τους μέσα στο έτος 1999, εφόσον ήδη έχουν υποβάλει την ετήσια δήλωση μέχρι και τις 16 Νοεμβρίου 1999, να προσδιορίσουν τα αποτελέσματα της παραπάνω χρήσης τους με τις διατάξεις των άρθρων 33 και 51 του Ν.2238/1994 (ειδικός προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος και εφαρμογή μειωμένου συντελεστή με ποσοστό 30%), χωρίς την επιβολή πρόσθετων φόρων, προστίμων ή άλλων κυρώσεων.

Taxheaven.gr