Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1109/22.3.2000 Ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις όταν υπάρχει συνεκμετάλλευση ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων ή κάμπινγκ, καθώς και προσδιορισμός ακαθάριστων εσόδων και καθαρών κερδών εκμεταλλευτών λεωφορείων ενταγμένων σε ΚΤΕΛ


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-03-2000 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1109/22.3.2000
Ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις όταν υπάρχει συνεκμετάλλευση ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων ή κάμπινγκ, καθώς και προσδιορισμός ακαθάριστων εσόδων και καθαρών κερδών εκμεταλλευτών λεωφορείων ενταγμένων σε ΚΤΕΛ


Αθήνα, 22 Μαρτίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1030154/613/Α΄0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ Α΄
Τηλέφωνα: 3375314,315,316

ΠΟΛ.: 1109

ΘΕΜΑ: Ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις όταν υπάρχει συνεκμετάλλευση ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων ή κάμπινγκ, καθώς και προσδιορισμός ακαθαρίστων εσόδων και καθαρών κερδών εκμεταλλευτών λεωφορείων ενταγμένων σε ΚΤΕΛ. 1030154/613/Α0012/ΠΟΛ.1109/22.3.2000

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί, σχετικά με το παραπάνω θέμα, δίνονται συμπληρωματικά οι ακόλουθες οδηγίες:

1. Δεδομένου ότι στο αντίστοιχο εισόδημα που κατά προσέγγιση έχει υπολογισθεί σε καθένα πίνακα της υπ' αριθ. 1020668/374/Α0012/ΠΟΛ.1066/22.2.2000 διαταγής, υπολογίζεται χωριστά το αφορολόγητο ποσό των 1.600.000 δρχ., τα ποσά του αντίστοιχου εισοδήματος θα ληφθούν υπόψη ακέραια, αν η επιχείρηση εκμεταλλεύεται μόνο ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια ή μόνο μονόχωρα ή μόνο δίχωρα ή μόνο τρίχωρα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα ή μόνο θέσεις κάμπινγκ των περ. α'-γ' της παρ. 6 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994.

2. Αν, όμως, η επιχείρηση εκμεταλλεύεται συγχρόνως ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια ή διαμερίσματα μονόχωρα, δίχωρα ή τρίχωρα ή θέσεις κάμπινγκ, το αφορολόγητο ποσό των 1.600.000 δρχ. θα υπολογισθεί μόνο μία φορά στο συνολικό ετήσιο εισόδημά της. Αν για παράδειγμα η επιχείρηση εκμεταλλεύεται πέντε (5) ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, τρία (3) μονόχωρα διαμερίσματα και δύο (2) τρίχωρα διαμερίσματα, το συνολικό ετήσιο εισόδημά της θα υπολογίζεται: Για τα 5 ενοικ. επιπλ. δωμάτια ποσό εισοδήματος 3.107.000 Για τα 3 μονόχωρα ενοικ. επιπλ. διαμερίσματα ποσό εισοδήματος 2.900.000 - 1.600.000 = 1.300.000 Για τα 2 τρίχωρα ενοικ. επιπλ. διαμερίσματα ποσό εισοδήματος 3.113.000 - 1.600.000 = 1.513.000 --------- Συνολικό ετήσιο εισόδημα 5.920.000

3. Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι, προκειμένου για επιχειρήσεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 που δεν τηρούν βιβλία και στοιχεία του ΚΒΣ ή με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησής τους, τα ποσά του φόρου που τυχόν τους έχουν παρακρατηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. ε' και στ' της παρ. 1 του άρθρου 55 του Ν.2238/1994, εφόσον αυτά δεν έχουν εκπέσει από το ποσό του ετήσιου φόρου που οφείλεται από τους πιο πάνω υπόχρεους, σύμφωνα με την παρ. 2 της υπ' αριθ. 1029437/595/Α0012/απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, θα αναγραφούν στους Κωδικούς Αριθμούς 341-342 του Πίνακα 11 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2000, προκειμένου να αφαιρεθούν από το φόρο που θα προκύψει με βάση το συνολικό τους εισόδημα που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις και, σε περίπτωση που αυτός είναι μικρότερος ή δεν υπάρχει, να επιστραφούν στους δικαιούχους.

4. Τέλος, σας υπενθυμίζουμε τις υπ' αριθ. Σ.2180/ΠΟΛ.121/28.6.1984 και Σ.2686/ΠΟΛ.188/10.10.1984 διαταγές μας, με τις οποίες διευκρινίστηκε ότι οι αμοιβές για τακτικές αποδοχές της α' βάρδιας βαρύνουν τον ιδιοκτήτη του λεωφορείου που είναι ενταγμένο σε ΚΤΕΛ, ενώ οι τακτικές αποδοχές της β' βάρδιας και οι πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες κ.λπ.) βαρύνουν το ΚΤΕΛ. Συνεπώς, οι αμοιβές που καταβάλλονται στον οδηγό λεωφορειούχο ως τακτικές αποδοχές α' βάρδιας αποτελούν γι' αυτόν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ' κατηγορίας), ενώ οι τακτικές αποδοχές της β' βάρδιας και οι πρόσθετες αμοιβές αποτελούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (ΣΤ' κατηγορίας). Ειδικά στα ΚΤΕΛ που εκμεταλλεύονται μόνο αστικές γραμμές, το συνολικό ποσό των τακτικών αποδοχών (α' και β' βάρδιας) που καταβάλλονται στον οδηγό λεωφορειούχο αποτελούν γι' αυτόν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ' κατηγορίας).

Στις περιπτώσεις που ορισμένα ΚΤΕΛ από σφάλμα παρακράτησαν και απέδωσαν στις αρμόδιες ΔΟΥ Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών για τις παραπάνω αμοιβές οι οποίες αποτελούν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, οφείλουν να αναγράψουν στις βεβαιώσεις αποδοχών που θα χορηγήσουν στους δικαιούχους αυτών των αμοιβών ότι αυτές αποτελούν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. Οι δικαιούχοι αυτών των αμοιβών θα συμπεριλάβουν τις αμοιβές στο ακαθάριστο εισόδημα που απέκτησαν μέσα στο 1999 από την εκμετάλλευση του λεωφορείου τους (Εντυπο Ε3). Το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε εσφαλμένα από αυτές τις αμοιβές, όχι αυτό που αναλογεί με βάση τη βεβαίωση αποδοχών, θα το γράψουν στους Κωδικούς Αριθμούς 603-604 του Πίνακα 9 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2000 (Εντυπο Ε1), προκειμένου να συμψηφιστεί με το φόρο που θα προκύψει από το συνολικό τους εισόδημα.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης