ΠΟΛ.1098/11.3.2000

Διαδικασία απαλλαγής επιτηδευματιών από τον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ από την τήρηση βιβλίων Α ή Β κατηγορίας ή τήρησης βιβλίων Α κατηγορίας αντί Β κατηγορίας

11 Μάρ 2000

Taxheaven.gr


Αθήνα, 11 Μαρτίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1027297/225/0015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Δημ. Σταθάς
Τηλέφωνα: 3638878

ΠΟΛ.: 1098


ΘΕΜΑ: Διαδικασία απαλλαγής επιτηδευματιών από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. από την τήρηση βιβλίων πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας ή τήρησης βιβλίων πρώτης κατηγορίας αντί δεύτερης κατηγορίας.

1027297/225/0015/

Επειτα από γραπτά και προφορικά ερωτήματα σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 36 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992) "2. Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. της έδρας του επιτηδευματία μπορεί με απόφασή του:

α) να απαλλάσσει από την έναρξη της διαχειριστικής του περιόδου τον υπόχρεο, μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Επιθεωρητή, από την τήρηση βιβλίων πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας και την έκδοση των αποδείξεων του άρθρου 13 του Κώδικα αυτού, καθώς και να επιτρέπει σ' αυτόν την τήρηση βιβλίων πρώτης κατηγορίας
αντί δεύτερης κατηγορίας, εφόσον αντιμετωπίζει σοβαρές δυσχέρειες για την τήρηση βιβλίων και την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών".

2. Ετσι, από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου του επιτηδευματία ή κατά την έναρξη των εργασιών του μπορεί με απόφασή του ο Προϊστάμενος ΔΟΥ της έδρας του επιτηδευματία να τον απαλλάσσει από την τήρηση βιβλίων Α' ή Β' κατηγορίας, μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Επιθεωρητή ή να επιτρέπει σ' αυτόν την τήρηση βιβλίων Α' αντί Β' κατηγορίας, χωρίς στην τελευταία περίπτωση να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Επιθεωρητή.

3. Κάθε αντίθετη θέση αναφορικά με την εφαρμογή της διάταξης αυτής παύει να ισχύει με την έκδοση της παρούσας.


Taxheaven.gr