Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1096/10.3.2000 Συμψηφισμός του φόρου που παρακρατήθηκε από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών με το φόρο εισοδήματος της επιχείρησης

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1096/10.3.2000
Συμψηφισμός του φόρου που παρακρατήθηκε από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών με το φόρο εισοδήματος της επιχείρησης

ΠΟΛ.1096/10.3.2000 Συμψηφισμός του φόρου που παρακρατήθηκε από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών με το φόρ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Αθήνα, 10 Μαρτίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1027003/514/Α0012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄- Β΄
Τηλέφωνα: 3375315, 316

ΠΟΛ.: 1096


ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός του φόρου που παρακρατήθηκε από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, με το φόρο εισοδήματος της επιχείρησης.

1027003/514/Α0012/ΠΟΛ.1096/10.3.2000

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν.2238/1994, όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το φορολογούμενο εισόδημα και το φόρο που παρακρατήθηκε.

2. Με την υπ' αριθ. 1060204/982/Α0012/διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών, έγινε δεκτό ότι η παρακράτηση φόρου κατά την προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 55 του Ν.2238/1994, διενεργείται από την Υπηρεσία ή τον υπόλογο κατά το
χρόνο καταβολής (πληρωμής) της αξίας των αγαθών ή των υπηρεσιών και όχι με την έκδοση του Τιμολογίου, στην περίπτωση που η πληρωμή δεν γίνεται ταυτόχρονα με την έκδοση αυτού.

3. Περαιτέρω, οι υπόχρεοι παρακράτησης του φόρου που προβλέπεται από τις πιο πάνω διατάξεις (Δημόσιο, ΝΠΔΔ κ.λπ.) είναι υποχρεωμένοι να χορηγούν στις επιχειρήσεις σχετική συγκεντρωτική βεβαίωση μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του οικείου οικονομικού έτους, είτε μία κατά συναλλαγή.

4. Οταν το Τιμολόγιο εξοφλείται μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο στην οποία εκδόθηκε, η αξία του Τιμολογίου αποτελεί ακαθάριστο έσοδο της επιχείρησης της ίδιας διαχειριστικής περιόδου και ο φόρος που παρακρατήθηκε αφαιρείται, με βάση τη σχετική βεβαίωση, από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό
καθαρό εισόδημα που αποκτά η επιχείρηση μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο.

5. Σε πολλές περιπτώσεις Τιμολόγιο που εκδίδεται μέσα σε μία διαχειριστική περίοδο, εξοφλείται μέσα στην επόμενη διαχειριστική περίοδο ή και αργότερα. Στις περιπτώσεις αυτές, η αξία του Τιμολογίου αποτελεί ακαθάριστο έσοδο της επιχείρησης της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία εκδόθηκε το Τιμολόγιο.

Ο φόρος, όμως, που παρακρατήθηκε σε αυτές τις περιπτώσεις θα αφαιρεθεί, με βάση τη σχετική βεβαίωση, από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα που απόκτησε η επιχείρηση κατά τη διαχειριστική περίοδο μέσα στην οποία εξοφλήθηκε το Τιμολόγιο.
6. Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση, ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 55 του Ν.2238/1994, θα αφαιρείται, με βάση τη σχετική βεβαίωση, από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα που αποκτά η επιχείρηση κατά τη διαχειριστική περίοδο μέσα στην οποία εξοφλήθηκε το Τιμολόγιο, ανεξάρτητα από το χρόνο που εκδόθηκε αυτό. Στις περιπτώσεις που η σχετική βεβαίωση δεν έχει χορηγηθεί από τον υπόχρεο στη δικαιούχο επιχείρηση, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος, η επιχείρηση μπορεί να υποβάλει συμπληρωματική δήλωση με τη σχετική βεβαίωση μετά τη χορήγησή της.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης