ΠΟΛ.1094/14.3.2000

Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 26 και της παρ. 4 του άρθρου 28 του Ν.2789/2000Σχόλια:


14 Μάρ 2000

Taxheaven.gr


Αθήνα, 14 Μαρτίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1027172/10361/Β0012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Πληροφορίες: Β.Πατούρης
Τηλέφωνα: 3375311,12

ΠΟΛ.: 1094


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.9 του άρθρου 26 και της παρ.4 του άρθρου 28 του ν.2789/2000.
1027172/10361/Β0012/ΠΟΛ.1094/14.3.2000

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 26 και της παρ. 4 του άρθρου 28 του Ν.2789/2000 (ΦΕΚ 21/Α'), με τις οποίες παρατείνονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου του έτους 2000 και μέχρι τις 17 Ιουνίου 2000, αντίστοιχα, οι προθεσμίες που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 25 του Ν.2753/1999 και στην παρ. 7 του άρθρου 3 του Ν.2753/1999, με βάση τις οποίες δύνανται οι υπόχρεοι:

α) Να αποδώσουν τα οφειλόμενα τέλη διαφήμισης από 1ης Ιανουαρίου 1998 μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 1999 χωρίς την υποβολή κυρώσεων και

β) Να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση, χωρίς την επιβολή πρόσθετων φόρων, μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2000 και να φορολογηθούν με βάση τον προβλεπόμενο τρόπο που ορίζουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994, για μεταβιβάσεις μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών που πραγματοποιήθηκαν από 18ης Φεβρουαρίου 1997 μέχρι και τις 16 Νοεμβρίου 1999.

Ν.2789/2000 (ΦΕΚ 21/Α'/11.2.2000)

Αρθρο 26
9. Η προθεσμία που αναφέρεται στην παρ. 4 του άρθρου 25 του ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249Α'), για την απόδοση του οφειλόμενου τέλους έξι τοις εκατό (6%), παρατείνεται και ισχύει από τότε που έληξε μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου του έτους 2000, χωρίς την επιβολή οποιασδήποτε κύρωσης.

Αρθρο 28
4. Η προθεσμία υποβολής συμπληρωματικών δηλώσεων της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 από τους υπόχρεους που αναφέρονται στην παρ. 7 του άρθρου 3 του ν.2753/1999 παρατείνεται για τέσσερις (4) ακόμη μήνες και λήγει στις 17 Ιουνίου του 2000.


Taxheaven.gr