Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Φ09/138/26.10.2015 Εφαρμογή Ν. 4281/14 περί Δηλώσεως Περιουσιακής Κατάστασης για το Διοικητικό Προσωπικό του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, που απασχολείται σε Ελεγκτικά - Εισπρακτικά Καθήκοντα, για το Έτος 2014

Κατηγορία: Πόθεν Έσχες

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Φ09/138/26.10.2015
Εφαρμογή Ν. 4281/14 περί Δηλώσεως Περιουσιακής Κατάστασης για το Διοικητικό Προσωπικό του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, που απασχολείται σε Ελεγκτικά - Εισπρακτικά Καθήκοντα, για το Έτος 2014


Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Φ09/138/26.10.2015 Εφαρμογή Ν. 4281/14 περί Δηλώσεως Περιουσιακής Κατάστασης για το Διοικ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αθήνα, 26/10/2015
Αριθμ. Πρωτ. Φ09/138

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ.Δ/νση:Αγ. Κωνσταντίνου 8
Ταχ.Κώδικας:102 41 Αθήνα
Πληροφορίες:Γιαννακλής I., Μήτση Μ.
Τηλέφωνο:210-5215319, 2105215317
FAX:210-5223312
E-mail:[email protected]

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή Ν. 4281/14 περί Δηλώσεως Περιουσιακής Κατάστασης για το Διοικητικό Προσωπικό του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, που απασχολείται σε Ελεγκτικά - Εισπρακτικά Καθήκοντα, για το Έτος 2014».

ΣΧΕΤΙΚΑ : Άρθρα 222 - 230 Ν. 4281/2014
Το Φ09/915/19.12.2014 Γενικό Έγγραφό μας (ΑΔΑ: Β3614691ΩΓ-82Κ)

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών σας γνωρίζουμε ότι:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. λα' του Ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 222 του Ν. 4281/2014, οι υπάλληλοι του Ιδρύματος, που απασχολούνται τόσο σε ελεγκτικά καθήκοντα (Υπάλληλοι Ε.Υ.Π.Ε.Α., Υπάλληλοι Τμημάτων Εσόδων, καθώς και οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων αυτών), όσο και το Σύνολο των Υπαλλήλων που υπηρετούν στο Κ.Ε.Α.Ο., έχουν τις εξής υποχρεώσεις:

να υποβάλλουν τόσο Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης, όσο και Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (τα έντυπα επισυνάπτονται) στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του Ν. 3213/2003 (Βασιλίσσης Σοφίας 11, Γραφείο 414, 106 71, Αθήνα). Οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων υποβάλλονται ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως (καθημερινά από 10:00 έως 20:30 και Σάββατο 10:00 έως 13:30).

Επιπλέον σας επισημαίνουμε, ότι την εν λόγω διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουν και όσοι υπάγονται στις περιπτώσεις στ, ι, ια, του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 222 του Ν. 4281/2014 (π.χ. Πρόεδροι και μέλη επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών για τις προμήθειες, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 € κτλ.).

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Μονάδων που αποστέλλεται η παρούσα, να φροντίσουν εντός πέντε (5) ημερών να διαβιβάσουν στην Δ/νση Διοικητικού Προσωπικού κατάλογο υπόχρεων στην εν λόγω Δήλωση και με προσωπική τους ευθύνη να λάβει γνώση ενυπόγραφα όλο το προσωπικό.Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης