ΠΟΛ.1087/8.3.2000

Εναρξη δραστηριότητας ανηλίκων

8 Μάρ 2000

Taxheaven.gr
Αθήνα, 8 Μαρτίου 2000
Αρ.Πρωτ.: 1024945/665/ΔΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Τηλέφωνα: 3375186-187

ΠΟΛ.: 1087

ΘΕΜΑ: Έναρξη δραστηριότητας ανηλίκων.

Με αφορμή τη δημιουργία προβλημάτων στις ΔΟΥ, για το λόγο ότι μετά την εφαρμογή του TAXIS δεν είναι δυνατή η έναρξη εργασιών από ανήλικο, ακόμα και στις περιπτώσεις που κάτι τέτοιο κρίνεται αναγκαίο, σας πληροφορούμε τα εξής:

Για τη δυνατότητα ή μη υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών από ανήλικο εφαρμόζεται το άρθρο 127 του Α.Κ., σύμφωνα με το οποίο όποιος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του (ενήλικος) είναι ικανός για κάθε δικαιοπραξία. Στην πράξη, όμως, παρατηρούνται ειδικότερες περιπτώσεις, κατά τις οποίες ανήλικοι κάτω των 18 ετών ασκούν δραστηριότητα (διαφημιστικά spot, μουσικά ταλέντα, απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, π.χ. αυτοκινήτων Δ.Χ. για εκμετάλλευση κ.λπ.).

Για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών και προκειμένου να χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση έναρξης εργασιών, θα πρέπει να ελέγχετε τις ειδικότερες προϋποθέσεις που είναι απαραίτητο να συντρέχουν: α) ύπαρξη γονέα ο οποίος να ασκεί τη γονική μέριμνα και β) ορισμό επιτρόπου στην περίπτωση που δεν υπάρχει γονική μέριμνα (Α.Κ. 1589).
Το έργο TAXIS, ύστερα από σχετικό έγγραφο της ΔΟΥ, πρέπει να διευκολύνει τεχνικά την κατά τα ανωτέρω έναρξη εργασιών.


Taxheaven.gr