Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: 50916/1971/21.10.2015 Εγκύκλιος ενημέρωσης σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας αναφορικά με τα Οχήματα Ειδικής Χρήσης − Ειδικού Σκοπού

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-10-2015 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθ. πρωτ.: 50916/1971/21.10.2015
Εγκύκλιος ενημέρωσης σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας αναφορικά με τα Οχήματα Ειδικής Χρήσης − Ειδικού Σκοπού

Αθήνα 21 Οκτωβρίου 2015
Αριθ.Πρωτ. : 50916/1971

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ και ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ

Ταχ. Δ/νση: Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ.: 101 91 ΠΑΠΑΓΟΥ
Πληροφορίες: Γ. Γουγουλάκης
Τηλέφωνο: 210 6508436
FAX: 210 6508425
E mail: [email protected]

ΘΕΜΑ : Εγκύκλιος ενημέρωσης σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας αναφορικά με τα Οχήματα Ειδικής Χρήσης − Ειδικού Σκοπού.

ΣΧΕΤ: Σχετ. 1 : Αρ. Πρωτ. Οικ. 80675, 28-9-2015
Σχετ. 2 : Αρ. Πρωτ. 50916/1971, 19-8-2015
Σχετ. 3 : Αρ. Πρωτ. 58332/2315, 28-9-2015

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, μετά από ερωτήματα υπηρεσιών και πολιτών, σας ενημερώνουμε τα εξής:

1) Η ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής ασχολείται κατά κύριο λόγο με τις διαδικασίες ταξινόμησης οχημάτων όπου έχουν έγκριση τύπου κοινή για όλα τα κράτη μέλη (π.χ. επιβατικά, λεωφορεία κ.λ.π).

Για οχήματα χαρακτηρισμένα ως Ειδικής Χρήσης-Εδικού Σκοπού, η ίδια η οδηγία ΕΤ επιτρέπει λόγω των ιδιαιτεροτήτων των Ειδικών Οχημάτων, αποκλίσεις από οδηγίες σε εθνικό επίπεδο.

Συνεπώς δεν είναι δυνατόν να υποστηριχθεί βάσιμα από το γεγονός και μόνο ότι το όχημα εγκρίθηκε σύμφωνα με τους κανόνες άλλου κράτους, που πιθανά να έχει τεχνικά χαρακτηριστικά που διαφέρουν από την εθνική νομοθεσία του κάθε κράτους, να συνιστά και ισοδύναμη έγκριση τύπου.

2) Διευκρινιστικά με τις διατάξεις του αρ 5, της 3763/111/15, σας ενημερώνουμε ότι είναι αυτονόητο ότι, όταν κατά την διάρκεια του ελέγχου του οχήματος από την Δ/νση Μεταφορών έχει προσκομιστεί έγγραφο Τεχνικού Ελέγχου από ΙΚΤΕΟ ή από Δημόσιο ΚΤΕΟ άλλης περιοχής, δεν απαιτείται η υπογραφή του Πρακτικού Επιθεώρησης από τον προϊστάμενο του ΚΤΕΟ.

Ισχύον το ΔΤΕ ή το Δελτίο Εκουσίου Τεχνικού Ελέγχου, θεωρείται αυτό που δεν έχει επικίνδυνες και σοβαρές ελλείψεις.

3) Η διαδικασία στα μεταβιβαζόμενα οχήματα του αρ. 5, της 3763/111/15 διενεργείται άπαξ. Εφόσον ένα όχημα διαθέτει έγκριση τύπου Ειδικής Χρήσης-Εδικού Σκοπού, σύμφωνα με το άρ. 4, ή έγκριση ταξινόμησης σύμφωνα με το άρ. 5, το όχημα θα μπορεί να μεταβιβάζεται με επιθεώρηση, ελέγχοντας τα στοιχεία της έγκρισης τύπου (αρ. 4), ή της εντολής ελέγχου (αρ. 5).

Επισημαίνεται ότι εάν υπάρχει μελέτη στο φάκελλο του οχήματος μπορεί, μετά από έλεγχο για την ορθότητα της μελέτης από τον μηχανικό, να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό για την έκδοση της έγκρισης ταξινόμησης.

4) Όσον αφορά την σημείωση e, δεν απαιτείται προσκόμιση πιστοποιητικών, παρά μόνο η ύπαρξη αυτού μετά από οπτικό έλεγχο.Ο Διευθυντής
Θωμάς Ευγένιδης

Ακριβές Αντίγραφο
Γ. Γουγουλάκης

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης