ΠΟΛ.1081/2.3.2000

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (TAXI)Σχόλια:


2 Μάρ 2000

Taxheaven.gr


Αθήνα, 2 Μαρτίου 2000
Αρ.Πρωτ.: 1023380/584/ΔΜ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Τηλέφωνα: 3375186, 3375187

ΠΟΛ.: 1081


ΘΕΜΑ: Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΧΙ).
1023380/584/ΔΜ/ΠΟΛ.1081/2.3.2000

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 1056487/1486/ΔΜ/διαταγής, με την οποία σας είχαν παρασχεθεί οδηγίες σχετικά με την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (TAXI), σας πληροφορούμε συμπληρωματικά τα εξής:

Η προθεσμία που τίθεται στην ανωτέρω διαταγή για υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (TAXI), η οποία έληξε στις 15 Δεκεμβρίου 1999, παρατείνεται μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2000, ημερομηνία καταβολής της δεύτερης, για το έτος 2000, δόσης ΦΠΑ.

Εννοείται ότι η παράταση αυτή καλύπτει και τις περιπτώσεις εκείνες που κατά την υποβολή της δήλωσης έναρξης μετά την 15η Δεκεμβρίου 1999, είχαν τυχόν καταβληθεί πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής.
Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ' αριθ. 1056487/1486/ΔΜ/διαταγή.


Taxheaven.gr